Terms and conditions of on-line services provided by PLL LOT S.A.

§ 1

 1. Nämä e-palveluehdot (jäljempänä ”Palveluehdot”) käsittävät Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) antamien palveluiden käyttöehdot. Palveluntarjoajan toimipaikka sijaitsee Varsovassa, ul. 17 stycznia 39, 00-906 Warszawa, Puola, ja se on merkitty Varsovan pääkaupungin käräjäoikeuden ylläpitämään Yrittäjärekisteriin, XIII Talous osasto, numerolla KRS 0000056844, NIP-tunnus 522-000-23-34, osakepääoma 200 760 378,42 PLN (kokonaan maksettu), jäljempänä ”PLL LOT”.
 2. Palveluehdot on julkaistu PLL LOT Internet-sivuilla, osoitteella https://www.lot.com//terms-and-conditions-of-on-line-services Säädökset -välilehdessä.
 3. Nämä Palveluehdot toimivat järjestyssääntöinä Puolan sähköisistä palveluista annetun 18. heinäkuuta 2002 päivätyn lain 8 artiklassa tarkoitetulla tavalla (Virallinen Lehti nro 144, merkintä nro 1204).
 4. Nämä palveluehdot ovat luonteeltaan PLL LOT:n ja palvelunkäyttäjän välinen sopimus ja määrittävät sähköisten palveluiden lailliset perusteet sekä velvoittavat Palvelunkäyttäjän noudattamaan niitä.

§ 2 [Käsitteet]

 1. Palveluntarjoaja - Puolan LOT-lentoyhtiö (Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., toimipaikka: ul. 17 stycznia 39, 00-906 Warszawa, Puola).
 2. Sivusto - www.lot.com-osoitteella toimiva verkkopalvelu, jonka avulla Palvelunkäyttäjä voi käyttää PLL LOT:n sähköisiä palveluita;
 3. Palvelunkäyttäjä - on luonnonhenkilö, oikeussubjekti tai järjestö ilman oikeushenkilöllisyyttä, joka on kuitenkin lainmukaisesti oikeustoimikelpoinen ja joka käyttää sivustoa PLL LOT:n sähköisten palveluiden hyödyntämiseksi.
 4. Palvelut – sähköisesti tarjotut palvelut PLL LOT:n Sivuston kautta, jotka on listattu Palveluehtojen 3 §:ssa.

§ 3 [E-palvelusopimuksen teko- ja päättymispäivä]

 1. Palvelunkäyttäjä voi käyttää Palveluehtojen 3 §:ssa mainittuja palveluita, jotka ovat saatavilla sivuston kautta edellyttäen, että hän täyttää Palveluehtojen 4 §:n 1 momentissa mainitut tekniset vaatimukset.
 2. Palveluehtojen 3 §:ssa mainittujen palveluiden käyttö edellyttää Palveluehtojen hyväksymistä, joka toteutuu valitsemalla ”Olen lukenut ja hyväksyn PLL LOT S.A.:n e-palveluehdot” -lausunnon viereisen rastilaatikon ja syöttämällä tietyn e-palvelun toteuttamiseen tarvittavat käyttäjätiedot (mukaan lukien henkilötiedot) sekä hyväksymällä yllä mainitut toimenpiteet painamalla vastaavaa hyväksymispainiketta.
 3. E-palvelusopimus solmitaan 2 momentissa mainittujen toimenpiteiden suorittamishetkellä.
 4. Palvelunkäyttäjä on oikeutettu Palveluehtojen § 3:ssa mainittujen palveluiden maksuttomaan käyttöön kuitenkin edellyttäen, että valitun Palveluun tai Palveluihin liittyvän sopimuksen tekohetkellä hän on velvollinen maksamaan välittömästi tällaisen Palvelun tai Palveluiden hinnan, mikäli kyseinen Palvelu on maksullinen.
 5. Palvelunkäyttäjä voi milloin tahansa luopua Palvelun käytöstä, mikäli käyttö edellyttää käyttäjätietojen (mukaan lukien henkilötiedot) syöttämistä, aktivoimalla Palvelun automaattisen poisrekisteröinnin internet-linkistä, kuitenkin noudattaen ”E-lentolipun myyntiehtojen” liitteen 1 7 ja 8 §:n määräyksiä.

§ 4 [LOT e-palvelut]

 1. PLL LOT tarjoaa seuraavia Palveluita www.lot.com -sivuston avulla („sähköiset palvelut"):
  • lentokuljetussopimusten tekeminen sivuston avulla lentolippumyynnin tavoin,
  • pääsy kolmansien osapuolten internet-sivuille, jonka avulla voidaan tehdä näiden osapuolten tarjoamiin palveluihin liittyviä sopimuksia,
  • lentomatkaan liittyvät matkustajapalvelut,
  • PLL LOT:n aikataulutietojen antaminen,
  • tiedotukset kuluvista PLL LOT:n tarjouksista,
  • sähköinen tiedostuslehti.
  • Palvelunkäyttäjän profiili www.lot.com -sivustolla.
 2. Kaikki sivustolta löytyvät tiedot ja aineistot (mukaan lukien mm. nimet, logot, aikataulut ja hinnastot sekä väriyhdistelmät ja sivuston kaava) sekä kaikki muut verkkosivujen sisältöön liittyvät tekijänoikeudet ovat PLL LOT:n tai PLL LOT:n kanssa tekijänoikeussopimussuhteessa olevien kolmansien osapuolten omaisuutta, jotka kuuluvat tekijänoikeus- tavaramerkki-, tietokantaoikeus- tai muun tekijänoikeussuojan piiriin.
 3. Palvelunkäyttäjä ei voi käyttää sivuston resursseja portaalin tietoihin ja työkaluihin liittyvää liiketoimintaa varten. Kaikki muu sivuston tietojen ja aineistojen tai väriyhdistelmän tai kaavan jäljentäminen tai käyttö ilman PLL LOT:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on kielletty.
 4. Sähkölipun myyntiehdot sisältyvät Palveluehtojen liitteestä 1 ilmeneviin e-lipun myyntiehtoihin.

§ 5 [Tekniset palveluehdot]

 1. Sivuston ja PLL LOT:n sähköisten Palveluiden asianmukainen käyttö on mahdollista edellyttäen, että Palvelunkäyttäjän tietokonejärjestelmä täyttää seuraavat tekniset minimivaatimukset:
  • selainversio vähintään Mozilla Firefox 3.x+ tai Internet Explorer 7.0+ Java Script ja Java pienoissovelluksilla,
  • tietyissä tapauksissa Flash versioltaan vähintään 4, Quicktime, Acrobat Reader ja pakkausohjelmat,
  • voimassa oleva, aktiivinen ja oikein asetettu sähköpostiosoite.
 2. Sivusto on optimoitu 1024 x 768 resoluution mukaan.
 3. PLL LOT ei ota vastuuta teknisistä ongelmista tai rajoituksista, jotka esiintyvät Palvelunkäyttäjän tietokonelaitteistossa ja estävät § 2:n 1 momentissa mainittujen Palveluiden käytön.
 4. Sivuston käyttöaikana Palvelunkäyttäjän tietokonejärjestelmään tallennetaan cookie-tiedostoja.
 5. Sivuston käyttöehtona on cookie-tiedostojen tallentamisen salliminen.

§ 6 [Vastuu]

  1. PLL LOT:n Sivuston käyttö (sähköiset palvelut mukaan lukien) lain, Palveluehtojen tai hyvän tavan vastaisesti on kielletty.
  2. PLL LOT on oikeutettu kieltämään Palveluiden käytön tai purkamaan Sopimuksen, mikäli Palvelunkäyttäjä:
   • käyttää Palveluita niiden tarkoituksen vastaisella tavalla tai kolmansien osapuolten vahingoksi;
   • rikkoo voimassaolevaa lakia, Palveluehtoja tai hyvän käytöksen sääntöjä.

Palvelunkäyttäjä ottaa täydellisen vastuun Palveluehtojen vastaisesta käytöksestä aiheutuvista vahingoista.

 1. PLL LOT ei ota vastuuta sivuston käytöstä Palvelunehtojen vastaisella tavalla sekä Sivustolla oleviin tietoihin perustuvien päätösten seuraamuksista.
 2. PLL LOT ei ota vastuuta aiheiden valinnasta sekä kolmansien osapuolten antaman tiedon tarkkuudesta, ehjyydestä tai laadusta. PLL LOT:lta ei voi vaatia esine- ja aineettomiin vahinkoihin liittyviä korvauksia, jotka on kärsitty tällaisten tietojen käytöstä tai käyttämättömyydestä kuitenkin edellyttäen, ettei PLL LOT:n puolella ollut kyse laiminlyönnistä tai tällaisen sisällön väärästä esittämisestä.
 3. Mikäli kyseessä on sivuston ja Palveluiden asiaton käyttö PLL LOT pidättää oikeuden kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien oikeudenkäynti, Palvelunkäyttäjää tiedottamatta.

§ 7 [Henkilötietosuoja]

  1. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. toimii Palvelunkäyttäjän henkilötietojen ylläpitäjänä 29. elokuuta 1997 päivätyssä henkilötietosuojasta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla (Virallinen Lehti nro 101/2002, merkintä nro 926 muutoksineen). Käyttäjien henkilötiedot käsitellään asianmukaisin Puolan lain mukaisin turvatoimin.
  2. Palvelunkäyttäjän henkilötietoja käsitellään ainoastaan valittujen Palveluiden suorittamista varten ja niitä voidaan luovuttaa kolmansille PLL LOT:n kanssa yhteistyötä tekeville osapuolille näiden Palveluiden toteuttamisen yhteydessä.
  3. Palveluntarjoaja voi käsitellä seuraavia Palvelunkäyttäjän henkilötietoja, mikäli ne ovat tarvittavia sopimussuhteen perustamiseen, muodostamiseen, muokkaamiseen tai purkamiseen:
   • Palvelunkäyttäjän sukunimi ja etunimet,
   • PESEL-tunnus tai sen puuttuessa passin, henkilöllisyystodistuksen tai muun sellaisten todistuksen numero,
   • kotiosoite,
   • postitusosoite, mikäli se eroaa kotiosoitteesta,
   • Palvelunkäyttäjän sähköisen allekirjoituksen varmentamiseen tarkoitetut tiedot,
   • Palvelunkäyttäjän sähköpostiosoitteet.

Palveluntarjoaja voi käsitellä muitakin Palvelukäyttäjän henkilötietoja, mikäli ne tulevat kyseeseen tarjotun palvelun ominaisuuksien tai laskutustavan vuoksi. Palveluntarjoaja merkitsee tällaisia tietoja asianmukaisesti ja kieltäytyminen niiden antamisesta aiheuttaa myös kieltäytymisen tietyn Palvelun toteuttamisesta.

  1. Tiettyjen Palvelunkäyttäjän henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta kuitenkin tarvittava tietyn Palvelun toteuttamiseen.
  2. Palvelunkäyttäjä on oikeutettu selaamaan henkilötietojaan ja korjaamaan niitä.
  3. Palvelunkäyttäjä voi suostua mainosten ja kaupallisten tietojen (jäljempänä ”kaupalliset tiedot”) vastaanottamiseen viestintävälinein Puolan LOT-lentoyhtiöltä (Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., toimipaikka: ul. 17 stycznia 39, 00-906 Warszawa, Puola). Palvelunkäyttäjä voi antaa siihen luvan valitsemalla hyväksyttäväksi asianmukaisen vaihtoehdon www.lot.com-sivustolta.

Palvelunkäyttäjä voi milloin tahansa luopua yllä mainittujen kaupallisten tietojen saamisesta klikkaamalla tiettyä linkkiä.

 1. Palveluntarjoaja on oikeutettu luovuttamaan henkilötietoja ainoastaan siihen lainmukaisesti oikeutetuille tahoille.
 2. . Palveluntarjoaja on velvollinen varmistamaan Palvelunkäyttäjälle kiinteän ja helpon pääsyn tietokoneverkkojärjestelmän avulla seuraaviin tietoihin:
  • Palveluntarjoajan tarjoamat tekniset menetelmät sähköisesti lähetettyjen tietojen asiattoman hankkimisen ja muokkaamisen estämiseksi,
  • tieto tahoista, joille Palveluntarjoaja luovuttaa henkilötietoja käsiteltäväksi sekä niiden laajuudesta ja luovutuspäivästä.

§ 8 [Valitukset]

  1. Mahdolliset valitukset PLL LOT:n sähköisistä palveluista on lähetettävä sähköpostiosoitteeseemme: problemy_techniczne@lot.pl tai kirjeitse seuraavaan osoitteeseen
   Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
   Ul. 17 Stycznia 39
   00-906 Warszawa, Puola

7 päivän kuluessa valitussyiden paljastumisesta.

 1. Vastaanotetaan ainoastaan puolan- ja englannin kielessä laadittuja valituksia.
 2. Valitukseen on sisällytettävä seuraavat Palvelunkäyttäjän henkilötiedot:
  • etunimi ja sukunimi,
  • koti- ja postitusosoite,
  • Sähköpostiosoite,
  • valituksen kohde,
  • valitettavan palvelun tarkka kuvaus,
  • valituksen syy.
 3. Palveluehtojen ja lainmääräyksien tietämättömyydestä aiheutuvat sekä vääriä tai 3 momentin osalta puutteellisia tietoja tai epäsiveellistä sanastoa sisältävät valitukset jätetään käsittelemättä.
 4. PLL LOT käsittelee valituksen 21 arkipäivän kuluessa sen toimituspäivästä lukien.
 5. Valituksen käsittelytavasta valittaja saa tiedon sen lähetystavan mukaan kirjeitse tai sähköpostitse valitukseen merkittyyn osoitteeseen.

§ 9 [Vastuu]

 1. Kaikki Palveluehtojen perusteella toteutettavat PLL LOT:n sähköisiin palveluihin liittyvät ristiriidat käsitellään julkisissa tuomioistuimissa yleisen oikeuspaikan määräytymissäännön mukaan.
 2. Kaikki liitteet muodostavat yhtenäisen osan Palveluehtoja.
 3. Nämä Palveluehdot astuvat voimaan niiden julkaisupäivänä www.lot.com-sivustolla ja samoin kumoavat kaikki aikaisemmat ehdot.
 4. Voimassa olevat Palveluehdot löytyvät www.lot.com-sivustolta.
 5. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palveluehtoja tai panna täytäntöön uudet Palveluehdot, josta se ilmoittaa Palvelunkäyttäjälle www.lot.com-sivustolla. Uudet Palveluehdot tai muutokset voimassa oleviin Palveluehtoihin astuvat voimaan niiden julkaisupäivänä www.lot.com-sivuostolla.
 6. Näissä Palveluehdoissa käsittelemättä jääneisiin asioihin sovelletaan 18. heinäkuuta 2002 päivätyn sähköisistä palveluista annetun lain, 23. heinäkuuta 1964 päivätyn siviilioikeuslakirjan (Virallinen Lehti nro 64.16.93 muutoksineen) sekä 2. maaliskuuta 2000 päivätyn tietyistä kuluttajaoikeuksista ja vastuusta vaarallisen tuotteen aiheuttamista vahingoista (pois lukien 7 ja 9 artikla sekä 12 artiklan 1 momentti) annetun lain määräyksiä.

Liite 1 4. heinäkuuta 2011 päivättyihin e-palveluehtoihin.

”E-lipun Myyntiehdot”

I. YLEISET EHDOT

 • Tämä liite nro 1 määrittää e-lentolipun myyntiehdot (jäljempänä ”Myyntiehdot”) www.lot.com-sivustolla.
 • Edellytyksenä e-lentolipun ostolle sivuston kautta on alla olevien määräyksien hyväksyminen sekä tutustuminen Palvelunkäyttäjän valitsemaan lentotariffiin ja Kuljetusehtoihin.
 • Nämä Myyntiehdot ovat luonteeltaan PLL LOT:n ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimus ja määrittävät e-lipun oston lailliset perustelut sekä velvoittavat Palvelunkäyttäjän noudattamaan niitä.

Jokainen Palvelunkäyttäjä on velvollinen noudattamaan Myyntiehtoja siitä lähtien, kun hän ryhtyy ostamaan e-lipun.

2. E-LIPUN MYYNTIPALVELU

 • E-lippujen myyjänä ja antajana toimii Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., toimipaikka ul. 17 stycznia 39, 00-906 Warszawa, Puola, joka on merkitty Varsovan pääkaupungin käräjäoikeuden ylläpitämään Yrittäjärekisteriin, XIII Talous osasto, numerolla KRS 0000056844, NIP-tunnus 522-000-23-34, osakepääoma 200 760 378,42 PLN (kokonaan maksettu).
 • Varaukset ja maksusuoritukset toteutuvat www.lot.com-sivuston kautta ja Amadeus-lentolippujen varausjärjestelmän avulla.

3. KÄSITTEET

 • E-lippu - (etix ®, „sähköinen lippu") tarkoittaa varausjärjestelmään luotava ja tallennettava lippu, joka oikeuttaa lentomatkaan. Kuljettaja toimittaa e-lipun tilausnumeroineen (varausnumero) Palvelunkäyttäjälle varausprosessin yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
 • Hinta - tarkoittaa e-lipun verollista ja sivustolta ilmenevää hinta. Hinnat annetaan valittujen myyntimarkkinoiden mukaisessa valuutassa. Voimassaolevien EU-määräyksien mukaan EU-markkinoiden sisäiset hintatarjoukset sisältävät kaikkia lisä- ja lentokenttämaksuja. Muihin Euroopan unioniin ulkopuolisiin myyntimarkkinoihin liittyvät hinnat voivat ilmetä verottomana.
 • E-lippujen varaus- ja myyntijärjestelmä (jäljempänä „Varausjärjestelmä”) - työkalu, jonka avulla Palvelunkäyttäjä voi hakea ja ostaa PLL LOT ja sen Star Alliance yhteistyökumppanien koti- ja ulkomaalentoja vapaasti valitulle kaupunkiparille tarvittavan lentoyhteyden hinnoittelua ja e-lipun ostoa varten. E-lippujen varaus- ja myyntijärjestelmä on käytettävissä www.lot.com-sivustolta (jäljempänä „sivusto").
 • Varausnumero - tarkoittaa varausjärjestelmän antamaa numeroa e-lippua tilattaessa.
 • Palvelumaksu – käsittelymaksu e-lipun laatimisesta. Maksun arvo on myyntimarkkinoiden mukainen.
 • Sivusto - www.lot.com-osoitteella toimiva verkkopalvelu, jonka avulla Palvelunkäyttäjä voi ostaa e-lipun muuten kuin PLL LOT:n myynti- tai matkatoimistojen tai muiden myyntiedustajien kautta;
 • Palvelunkäyttäjä - on luonnonhenkilö, oikeussubjekti tai järjestö ilman oikeushenkilöllisyyttä, joka on kuitenkin saanut lainmukaisen oikeudellisen kyvyn ja joka käyttää Sivustoa PLL LOT:n e-lipun ostamiseksi (jäljempänä ”Palvelunkäyttäjä”).

4. KÄYTTÄJÄN VASTUU VARAUKSESTA

 • Palvelunkäyttäjä täten vahvistaa, että hän on täysin oikeustoimikelpoinen ja sitoutuu velvollisuuksien noudattamiseen, ja että hyväksymällä nämä Myyntiehdot hän ottaa täyden rahoituksellisen vastuun e-lipun ostamisesta.
 • Palvelunkäyttäjä toteaa, että ostaa e-lipun ainoastaan voimassaolevan lain mukaisella tavalla.
 • Palvelunkäyttäjä ei voi ostaa e-lippua väärällä tai toisen henkilön nimelle, maksaa e-lipuista väärennetyllä tai toisen henkilön luottokortilla tai pankkitililtä ilman sen omistajan suostumusta tai muulla lain vastaisella tavalla.

5. VASTUUN RAJOITUS

 • PLL LOT ei ota vastuuta www.lot.com-sivuston käytössä ilmenevistä teknisistä tai muista PLL LOT:n hallitsemattomissa olevista syistä esiintyneistä tauoista, jotka voivat häiritä e-lipun ostoa. Samalla PLL LOT ei takaa Palvelunkäyttäjälle, että www.lot.com sivustolla suoritetun haun tulokset täyttävät Palvelunkäyttäjän odotuksia niiden sisällön, tarkkuuden tai käyttökelpoisuuden osalta.

6. HENKILÖTIETOSUOJA

  • Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. toimii Palvelunkäyttäjän henkilötietojen ylläpitäjänä 29. elokuuta 1997 päivätyssä henkilötietosuojasta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla (Virallinen Lehti nro 133, merkintä nro 883 muutoksineen). PLL LOT käsittelee ja varastoi henkilötietoja asianmukaisin Puolan lain mukaisin turvatoimin.
  • Mikäli kyseessä on sivuston varausjärjestelmän käyttö, Palvelunkäyttäjä pyydetään antamaan tiettyjä henkilötietoja varauksen toteuttamiseksi ja e-lipun laatimiseksi.
  • Henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista ja kuitenkin pakollista e-lipun ostoa varten. Palvelunkäyttäjä on oikeutettu selaamaan henkilötietojaan ja korjaamaan niitä.
  • Palvelunkäyttäjä voi suostua mainosten ja kaupallisten tietojen vastaanottamiseen viestintävälinein PLL LOT S.A.:lta.


Palvelunkäyttäjä voi antaa siihen luvan valitsemalla hyväksyttäväksi asianmukaisen vaihtoehdon www.lot.com-sivustolta. Palvelunkäyttäjä voi milloin tahansa luopua yllä mainittujen kaupallisten tietojen saamisesta klikkaamalla tietyn linkin.

 • Palveluntarjoaja on oikeutettu luovuttamaan henkilötietoja ainoastaan siihen lainmukaisesti oikeutetuille tahoille.

7. LIPUN VARAUS JA OSTO

 • Edellytyksenä e-lipun ostamiselle on varaus- ja ostoprosessin onnistuminen, koostuen matka- ja matkustajatietojen antamisesta sekä Myyntiehtojen hyväksymisestä.
 • Sivuston kautta tapahtuvan e-lipun varauksen muodostaminen ja omistaminen edellyttää sen ostamista.
 • E-lipun ostamiseksi Palvelunkäyttäjä valitsee maksutavan sivustolla käytettävissä olevista maksutavoista:
  • „luottokortti" tai
  • „verkkopankki" (verkkopankkimaksut ovat käytettävissä ainoastaan Puolan markkinoilla).
 • Mikäli luottokortin valuutta eroaa e-lipun valuutasta, pankkien välisen valuutanvaihdon ja kurssierojen takia veloitettu summa voi poiketa ostetun e-lipun hinnasta maksavan pankin ehtojen mukaisesti.
 • Mikäli hinta poikkeaa huomattavasti odotetusta hinta-arvosta, se voi liittyä halvimpien turistiluokkapaikkojen puutteesta.
 • Väärien luottokorttitietojen antaminen johtaa tilauksen hylkäämiseen järjestelmässä.
 • Kun varaus on tehty, Palvelunkäyttäjä hyväksyy luottokortin veloittamisen järjestelmän kautta.
 • PLL LOT varaa itselle oikeuden e-lipun maksusuorituksen hylkäämiseen luottokortin varmennuksen epäonnistuessa asianmukaisen varmennusjärjestelmien, maksun välittäjän tai pankin järjestelmien puitteissa.
 • Verkkopankkimaksut toteutuvat automaattisesti e-lipun varaus- ja ostoaikana perustamalla yhteyden Palvelunkäyttäjän pankin sivustoon.
 • PLL LOT ei ota vastuuta Palvelunkäyttäjän syystä tapahtuvista varauksen perumisesta aiheutuen maksuviipeistä PLL LOT:n tilille.
 • E-lipun palauttaminen
  • Palvelunkäyttäjä voi palauttaa sivuston kautta ostetun e-lipun kuitenkin edellyttäen, että tällainen palautus tehdään ennen lähtölennon päivää ja se on mahdollista e-lipun tariffin mukaisesti. Valittujen tarjoustariffien puitteissa ei saa tehdä mitään muutoksia e-lippuun eikä palauttaa sitä ennen matkan aloittamista, jonka vuoksi luopuminen lennosta aiheuttaa e-lipusta maksetun kokonaissumman menettämisen.
  • Palautettavasta e-lipusta on ilmoitettava puhelinpalvelukeskukselle. Puhelinpalvelukeskuksen numerot löytyvät www.lot.com-sivustolta.
  • Maksutavan mukaan Palvelunkäyttäjälle suoritettava summa palautetusta e-lipusta siirretään suoraan Palvelunkäyttäjän pankki- luottokorttitilille 28 päivän kuluessa PLL LOT:n palautettua e-lippua sisältävän lähetyksen vastaanottamisesta lukien.
 • E-lipun palautukseen liittyy aina palvelumaksu.

8. VALITUKSET

 • Mahdolliset valitukset PLL LOT:n e-lippujen ostoista on lähetettävä sähköpostiosoitteeseemme: problemy_techniczne@lot.pl tai kirjeitse seuraavaan osoitteeseen
  Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
  Ul. 17 Stycznia 39
  00-906 Warszawa, Puola
 • Vastaanotetaan ainoastaan puolan- ja englannin kielessä laadittuja valituksia.
 • Palvelunkäyttäjän on sisällytettävä valitukseen seuraavat tiedot:
  a) etunimi ja sukunimi,
  b) koti- ja postitusosoite,
  c) Sähköpostiosoite,
  d) valituksen kohde,
  e) valitettavan palvelun tarkka kuvaus,
  f) valituksen syy.
 • Vääriä tai yllä olevan momentin osalta puutteellisia tietoja tai epäsiveellistä sanastoa sisältävät valitukset jätetään käsittelemättä.
 • PLL LOT käsittelee valituksen 21 arkipäivän kuluessa sen toimituspäivästä lukien.
 • Valituksen käsittelytavasta valittaja saa tiedon valituksen lähetystavan mukaan kirjeitse tai sähköpostitse valitukseen merkittyyn osoitteeseen.

9. MUUT EHDOT

 • PLL LOT voi kieltäytyä e-lipun myymästä, mikäli Palvelunkäyttäjä rikkoo Myyntiehtoja.
 • PLL LOT pidättää oikeuden omaehtoisiin muutoksiin Myyntiehtoihin.
 • Myyntiehdoissa käsittelemättömiin asioihin on sovellettava 23. huhtikuuta 1964 päivätyn siviililakioikeuskirjan (Virallinen Lehti 64.16.93 muutoksineen) sekä 2. maaliskuuta 2000 päivätyn tietyistä kuluttajaoikeuksista ja vastuusta vaarallisen tuotteen aiheuttamista vahingoista (pois lukien 7 ja 9 artikla sekä 12 artiklan 1 momentti) annetun lain määräyksiä.
 • PLL LOT ei ole vastuullinen Palvelunkäyttäjän puolella syntyvistä vahingoista, jotka aiheutuvat lentomatkan estymisestä lentoyhtiö- ja lentoasemahenkilöstön lakoista tai ylivoimaisista esteistä johtuvista syistä.
 • Kaikkia PLL LOT:n sähköisiin palveluihin liittyviä ristiriitoja käsitellään julkisissa istuinoikeuksissa yleisen oikeuspaikan määräytymissäännön mukaan.

Liite 2 1. huhtikuu 2014 päivättyihin e-palveluehtoihin.

Palveluehdot A la Carte LOT

Määritelmät

1. Puolan LOT-lentoyhtiö (jäljempänä ”LOT”) - ilmakuljettaja, joka vastaa matkustajille tarjottavista lisäpalveluista
2. A la Carte LOT-palvelut (”Palvelut”) – maksulliset LOT:n tarjoamat lisäpalvelut, jotka ovat matkustajan hankittavissa matkalipun oston yhteydessä.
3. Erikoismatkustaja (”EM”) – henkilö, joka tarvitsee erikoispalveluita, -apua ja/tai matkustamoon otettavia laitteita, erityisesti:
a. Liikuntarajoitteiset matkustajat (”LM”), eli henkilöt, joiden liikkuvuus matka-aikana on rajoitettu fyysisen tai psyykkisen vamman tai minkä tahansa muun terveydentilan takia, ja jotka tarvitsevat asianmukaista apua ja erikoisjärjestelyjä kaikille matkustajille tarjottavien palveluiden osalta;
b. Vauvat – alle 2-vuotiaat lapset, jotka matkustavat aikuisen kanssa;
c. Yksin matkustavat lapset (”YML”) – 2-12-vuotiaat lapset, jotka matkustavat ilman aikuista;
d. Epätyypillisen kokoiset matkustajat (”EKM”) – henkilöt, jotka kehon koon, painon tai pituuden vuoksi ei voi istua tyypillisessä matkustamon istuimessa.


Yleiset ehdot

1. Nämä palveluehdot (”Ehdot”) liittyvät LOT-lisäpalveluiden (”Palvelut”) käyttöehtoihin.
2. Näitä ehtoja sovelletaan ainoastaan LOT:n operoimiin kansainvälisiin ja kotimaan lentoihin (sekä Eurolot:n lentoihin).
3. Palvelut voi ostaa korkeintaan neljälle (4) lennolle
4. Jos haluat tehdä palveluvalituksen, siirry tänne http://www.lot.com/pl/en/issues.

Lisämatkatavarani

1. Lisämatkatavarani on ennalta maksettava lisämatkatavarapalvelu, jonka avulla matkustaja voi ostaa aiempaan varaukseen liittyvän lisämatkatavarakappaleenalennushintaan .
2. Palvelu on tilattavissa viimeistään 12 tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöä.
3. Palvelu koskee vain yhtä lisämatkatavarakappaleita, joiden paino on korkeintaan 23 kg ja kokonaismitta 158 cm (pituus/leveys/korkeus). Jos mikä tahansa em. rajoista (paino tai koko) ylittyy, palvelun voi ostaa LOT-puhelinpalvelukeskuksesta, myyntitoimistosta tai matkatoimistosta.
4. Alennus on 20% tavallista matkatavaramaksusta, jonka paino on korkeintaan 23 kg ja kokonaismitta 158 cm (pituus/leveys/korkeus), saatavilla täältä http://www.lot.com/pl/en/excess-baggage.

Suosikkipaikkani

1. Jos et ole varma , luokitellaanko sinut mahdollisesti EM:ksi tai EKM:ksi, ota yhteyttä puhelinpalvelukeskukseemme.
2. Paikanvalintapalvelun avulla matkustaja voi valita istumapaikkansa ennen lähtöä.
3. Maksu lentoa kohti:
i. Puolan sisäiset lennot ja kaikki alle 2 tuntia kestävät lennot – 20 PLN (tai vastaava arvo paikallisessa valuutassa). Puolan sisäisiin lentoihin on lisättävä 8 prosentin ALV-osuus (yhteensä 21,60 PLN).
b. Kaikki yli 2 tuntia kestavat lennot – 30 PLN (tai vastaava arvo paikallisessa valuutassa),
c. Kaikki LOT-kaukolennot – 60 PLN (tai vastaava arvo paikallisessa valuutassa).
4. Premium Club ja Elite Club:iin kuuluvien tai Miles & More -ohjelman HON, Senator tai Frequent Traveller -statuksen omaavien matkustajien ei tarvitse maksaa tästä palvelusta.
5. Paikanvalintapalvelun kautta valitsematta jääneet paikat ovat vapaita kaikille matkustajille ilmaiseksi lähtöselvityksen alkamisen jälkeen (tavallisesti 24 tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöä).
6. Turvallisuussyistä uloskäynnin vieressä istuvat matkustajat:
a. eivät saa matkustaa EM tai EKM:na, eivätkä lemmikkieläinten kanssa ;
b. eivät saa vaikeuttaa muiden matkustajien hätäpoistumista tai henkilöstön työtä terveydentilansa vuoksi;
c. heidän tulee osata henkilöstön puhumaa kieltä (puolaa tai englantia), olla terveitä ja riittävän voimakkaita sekä tarvittaessa pystyä auttamaan henkilöstöä hätätilanteessa opastuksen mukaan,
7. Muut paikanvalintaehdot:
a. EKM:ksi luokiteltavien matkustajien tulee valita paikka useamman istuimen riviltä (taitettavat käsinojat) ja mahdollisimman lähellä uloskäyntiä, mutta ei kuitenkaan siltä riviltä, jolla hätäovi sijaitsee.
b. Vauvojen tulee olla rivillä, jossa happinaamari on helposti käytettävissä.
Jos matkustaja valitsee paikan uloskäynnin viereiseltä riviltä eikä täytä kohdissa 5-7 kerrottuja ehtoja, hänelle nimetään muu paikka. Mahdollista lisämaksua ei talloin palauteta.