Passengers travelling with a medical certificate

Paareilla matkustavat henkilöt

  • Paareilla kuljettaminen on mahdollinen ainoastaan B737 - tyyppisillä koneilla.
  • Lentokoneessa voi samaan aikaan matkustaa paareilla ainoastaan yksi henkilö.
  • Matkustajan on tällöin täytettävä MEDIF-lomake - ladattavissa.
  • HUOM: Korkeimman hoitotason varmistamiseksi pyydämme tekemään ilmoituksen palvelutarpeesta viimeistään 72 tuntia ennen lähtöä.

Happipullon kanssa matkustavat henkilöt

Happipullon kanssa matkustavan henkilön tulee suorittaa lisämaksu LOT:n jokaisesta lentoetäisyydestä seuraavan hinnaston mukaan:

  • Short houl tai kotimaalennot - 150 EUR tai vastaava
  • Long houl - 300 EUR tai vastaava

Matkustajalla on tällöin oltava mukana täytetyt MEDIF-lomake - linkki medif:in.
HUOM: Parhaimman hoitotason varmistamiseksi pyydämme tekemään ilmoituksen palvelutarpeesta viimeistään 72 tuntia ennen lähtöä.

Raskaana olevat matkustajat

32. raskausviikkoon asti naiset voivat matkustaa vastaavan lääkärin luvalla ilman lääkäritodistusta.
Yli 32. raskausviikkoa on täytettävä MEDIF-lomake - linkki MEDIFA:an.

Alle 7 päivän ikäisen vauvan kanssa matkustavat henkilöt

Alle 7 päivän ikäisen vauvan kanssa matkustavien henkilöiden on täytettävä MEDIF-lomakkeen - linkki MEDIFA:an.
HUOM:Lentokoneissamme ei saa kuljettaa keskoskaappeja.

Diabeetikot

Henkilöstömme ei ole oikeutettu avustamaan lentoaikaisen injektion tekemisessä. Diabeetikot, jotka haluaavat tehdä injektion lentoaikana eivät tarvitse mitään lääketieteellisiä lisätodistuksia, mikäli he käyttävät PEN-tyyppisiä tuotteita.