Lentoliikenteen harjoittajan vastuu matkustajilta ja heidän matkatavaroistaan

Tämä on Euroopan Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien käyttämien Euroopan Yhteisön ja Montrealin yleissopimuksen lainsäädännön mukaisten vastuiden yhteenveto.
Vahingonkorvaus kuoleman tai vahingoittumisen saattueessa
Vastuuseen matkustajien vahingoittumisesta tai kuolemasta ei sovelleta rajoituksia. Lentokuljettaja ei saa kyseenalaista korvausvaatimuksia vahingoista 100.000 SDR asti (noin 123.000 EUR). Tämän summan ylittävien korvausvaatimusten tapauksessa lentokuljettaja saa puolustautua näyttämällä ettei hän sallinut laiminlyöntiä eikö muita virheitä hänen puolellaan.
Korvausennakot
Matkustajan kuolemasta tai vahingoittumisesta lentoliikenteen harjoittaja sitoutuu maksamaan etukäteen ennakon, joka kattaa kiireellisimmät tarpeet 15 päivän kuluessa siitä päivästä kun tunnistetaan vahingonkorvaukseen oikeutetun henkilön. Kuolemantapauksessa ennakkomaksun on oltava vähintään 16.000 SDR (noin 20.000 EUR).
Matkustajaliikenteen viivästykset
Matkustajaliikenteen viivästyksen tapauksessa lentoliikenteen harjoittaja kantaa korvausvastuuta, jos hän ei ole ottanut käyttöön kaikkia mahdollisia ennakkotoimenpiteitä sen välttääkseen tai jos sellaisten toimenpiteiden käyttöönotto ei ollut mahdollinen. Vastuu matkustajien lentoliikenteen viivästyksistä on rajoitettu 4.150 SDR (noin 5.100 EUR) asti.
Matkatavaroiden toimituksen viivästyminen.
Matkatavaroiden viivästyksen tapauksessa lentoliikenteen harjoittaja kantaa korvausvastuuta, jos hän ei ole ottanut käyttöön kaikkia mahdollisia ennakkotoimenpiteitä sen välttääkseen tai jos sellaisten toimenpiteiden käyttöönotto ei ollut mahdollinen. Vastuu matkustajien matkatavaroiden kuljetuksen viivästyksistä on rajoitettu 1 000 SDR (noin 1 230 EUR) asti.
Matkatavaroiden tuhoutuminen, katoaminen tai vahingoittaminen
Lentoliikenteen harjoittaja kantaa vastuuta matkatavaroiden tuhoamisesta, katoamisesta tai vahingoittamisesta 1.000 SDR (noin 1.230 EUR) asti. Rekisteröidyn matkatavaran tapauksessa kuljettaja kantaa vastuuta jopa silloin, kun hän ei ole syyllistynyt matkatavaroiden vahingoittamiseen, vaikka matkatavara olisi viallinen. Rekisteröimättömän matkatavaran tapauksessa kuljettaja on vastuullinen vain silloin kun vahinko on sattunut hänen vian seurauksena.
Matkatavaran vastuun rajan nostaminen
Matkustaja saa käyttää matkatavaravastuun korkeammasta rajasta tekemällä asianmukaiset ilmoitukset ja maksamalla lisämaksua – viimeistään lippu- ja matkatavaraselvityksessä.
Matkatavaravalitus
Matkatavaran vahingoittamisen, katoamisen tai tuhoamisen tapauksessa matkustaja on velvollinen tekemään kirjallisen valituksen mahdollisimman pian. Jos rekisteröidyt matkatavarat ovat vahingoittuneet kirjallisen valituksen on jätettävä 7 päivän kuluessa siitä päivästä, jona matkustaja on saanut matkatavarat ja jos matkatavaroiden kuljetus viivästyy 21 päivän kuluessa kyseisestä päivästä.
Sopimuksen tehneen ja kuljetuksen suoritettavan kuljettajan vastuu.
Jos kuljetuksen suoritettava kuljettaja ei ole kuljettaja, jonka kanssa matkustaja on solminut kuljetussopimuksen – matkustajalla on oikeus lähettää valitus ja vaatia korvausta mistä tahansa näistä. Jos lentoliikenteen harjoittajan nimi tai koodi näkyy lipusta - hän on kuljettaja, jonka kanssa sopimus on tehty.
Valituksen eräpäivä
Vahingonkorvausvaatimuksen on pantava vireille kahden vuoden kuluessa lentokoneen saapumisesta tai päivästä, jona lentokoneen piti saapua.
Näiden tietojen oikeusperuste
Edellä esitettyjen tietojen perusta ovat Montrealin Yleissopimus, 28.toukokuuta 1999, jonka sisältö on hyväksytty käytettäväksi Euroopan Yhteisössä Euroopan Neuvoston (EY:n) nro 2027/97 perustella ja joka on täydennetty muutetulla asetuksella (EY) nro 889/2002 sekä EU-jäsenmaiden lainsäädännöllä.
MATKATAVAROIDEN VASTUUN KOSKEVIA LISÄÄTIETOJA

Kuljettaja on vastuussa vahingoista, jos rekisteröidyt matkatavarat tuhoutuvat, katoavat tai vaurioituvat, jos vahinko, joka on aiheuttanut tapahtuma sattui ilmakuljetuksen aikana, eli silloin kun matkatavarat ovat kuljettajan vastuussa, paitsi jos matkatavara on viallinen.

Käsimatkatavaran tapauksessa kuljettaja on vastuussa vain silloin, kun vahinko on sattunut kuljettajan syystä.

Tapauksessa kun matkustaja on vaikuttanut vahingon sattumista käytetään kuljettajan vastuusta vapauttavat tai vastuuta rajoittavat säännökset.