Matkatavara

Rekisteröity matkatavara

Rekisteröityyn matkatavaraan ei saa jättää:

 • arvokkaita esineitä, mukaanlukien:
 • jalometallit, jalokivet,
 • asiakirjat ja näytteet, passit, henkilötodistukset ja muut arvopaperit,
 • sähkö- ja optiset laitteet (eli tietokoneet, sylimikrot, kamerat, matkapuhelimet, videokamerat varusteineen, silmälasit) sekä lääkkeet, avaimet jne.
 • esineet, jotka ominaisuuksiensa kannalta, huomioiden esineen tyypin, painon, koon tai kestävyyden sekä herkkyyden, eivät sovellu kuljetettavaksi,
 • vaaralliset tai haitalliset esineet, jotka saattavat olla vaarallisia lentokoneelle, ihmisille tai matkatavaroille.

Mikäli matkustaja jättää matkatavaroihin kiellettyjä esineitä, niiden kuljetus tapahtuu matkustajan omalla vastuulla.

Rekisteröityyn matkatavaraan ei saa liittää/kiinnittää lisäesineitä, jotka saattava irrota kuljetusaikana. Kuljettaja ei vastaa niiden menettämisestä.

Ei saa kuljettaa

räjähdysmateriaaleja, esim. ilotulitteita, sähikäisiä; tulenarkoja nesteitä ja kiintoaineita, esim. spriitä, sytytinkaasua, liuottimia, maaleja, tulitikkuja; radioaktiivisia aineita; paineenalaisia kaasuja, esim. tulenarat aerosolit; myrkkyjä, esim. kasvinsuojeluaineita; korroosiota aiheuttavia aineita; muita vaarallisia esineitä, esim. voimakkaan magneettisen kentän muodostavia esineitä.

Turvallisuuden vuoksi matkatavara voi joutua turvallisuustarkastukseen, jonka kulusta ja seuraamuksista kuljettaja ei ole vastuullinen Yleisten kuljetusehtojen mukaisesti.

HUOM! Kuljettaja voi kieltäytyä rekisteröidyn matkatavaran vastaanottamisesta, mikäli sitä ei ole pakattu turvallisella tavalla kohtuullisissa käsittelyoloissa. Puolan LOT-lentoyhtiö suosittelee kiinnittämään matkatavaraan nimilapun tai -tarran. Kuljettaja ei ole vastuussa matkatavarassa kuljetetuista heikoista ja helposti rikkoutuvista ja mätänevistä esineistä sekä rahoista, jalokivistä ja muista arvotavaroista, asiakirjoista, näytteistä jne. Tällaisten esineiden kuljetus tapahtuu pelkästään matkustajan omalla vastuulla ja riskillä.

Käsimatkatavara

In addition, the following can be carried by the passenger as cabin baggage included in ticket price:

 • small handbag;
 • coat, cloak or blanket;
 • mbrella or walking stick;
 • camera or binoculars;
 • a pair of crutches or a fully collapsible wheelchair;
 • baby food and collapsible pram/pushchair
 •  
 •  

Nesteiden kuljetus

Matkustajat saavat ottaa mukaan käsimatkatavaraansa ainoastaan pieniä nestesäiliöitä, joiden tilavuus voi olla korkeintaan 100ml. Pakkaukset on sijoitettava suljettavaan muovipussiin. Yksi matkustaja ei voi kuljettaa enempää kuin yhden litran nestettä.

Nestetarvikkeisiin kuuluvat

 • vesi ja muut juomat, keitot, siirapit
 • voiteet, kasvovedet ja öljyt
 • parfyymit
 • aerosolit
 • geelit, mukaanlukien hiusgeelit ja suihkugeelit
 • paineenalaisten säiliöiden sisältö, mukaan lukien parranajovaahto, muut vaahdot ja deodorantit
 • tahnat, mukaan lukien hammastahna
 • neste- ja kiintoaineiden seokset
 • ripsivärit ja muut samanrakenteiset aineet

Ei saa kuljettaa:

Aseita tai niiden osia; räjähdysmateriaaleja, esim. ilotulitteita, sähikäisiä ja nalleja; teräviä esineitä, esim. puukkoja, tikareita, miekkoja; tulenarkoja nesteitä ja kiintoaineita, esim. spriitä, sytytinkaasua, liuottimia, maaleja, tulitikkuja; radioaktiivisia aineita; paineenalaisia kaasuja, esim. tulenarat aerosolit; myrkkyjä, esim. kasvinsuojeluaineita; korroosiota aiheuttavia aineita; muita vaarallisia esineitä, esim. voimakkaan magneettisen kentän muodostavia esineitä.

HUOM! Mikäli käsimatkatavara ei täytä turvallisuusehtoja tai määräyksiä, on tavara siirrettävä rekisteröidyn matkatavaran puolelle. Tällöin kaikki arvokkaat esineet, asiakirjat, sylimikrot, kamerat, videokamerat, puhelimet, avaimet jne. on otettava pois ja kuljetettava ainoastaan matkustajan valvonnassa.