Tietoturva

Arvoisa asiakas

LOT Polish Airlines SA, Varsovassa rekisteröityine toimistoineen, osoite: ul. 17 Stycznia 39, kerää ja käsittelee henkilötietojasi toteuttaakseen varauksia, kirjoittaakseen lentolippuja, noudattaakseen kuljetusehtoja ja tarjotakseen muita palveluja matkustajilleen sekä täyttääkseen kaikki rajanylityksiin liittyvät vaatimukset.

Tietojesi luovuttaminen LOT Polish Airlinesille on täysin vapaaehtoista.

Kaikilla asiakkaillamme on oikeus tutustua hallussamme oleviin omiin henkilötietoihinsa sekä niiden liitteisiin. Tätä varten, ota yhteys varauskeskukseemme, puh. +358-9-69379036 tai suoraan lippupisteisiimme.

LOT Polish Airlines ilmoittaa lisäksi, että kuljetusehtojen mukaisesti kaikki meille annetut henkilötiedot voidaan siirtää edelleen toisille yhtiöille, henkilöille tai instituutioille, myös sellaisille ulkomaisille, jotka lain perusteella ovat oikeutettuja saamaan ne. Tiedot voidaan siirtää edelleen myös niissä tapauksissa, joissa näiden tietojen siirtäminen osoittautuisi välttämättömäksi niiden laillisten tarkoitusten noudattamiseksi, joita viranomaiset ja tiedon vastaanottajat toteuttavat, mukaan lukien kaikkien niiden maahantulo-, tulli- ja muiden rajanylitykseen liittyvien vaatimusten täyttämiseksi, joita sovelletaan kohdemaissa.

Ilmoitamme matkustajillemme, että kaikki LOT Polish Airlinesille luovutettu tieto käsitellään ja suojataan kansainvälisten standardien ja 28. elokuuta 1997 annetun Act on the Protection of Personal Data -säädöksen mukaisesti.
Tämän lisäksi ilmoitamme, että LOT Polish Airlines siirtää voimassa olevan lain mukaisesti kaikki Yhdysvaltoihin ja Kanadaan matkustavien varaus- ja lähtöjärjestelmiin tallennetut henkilötiedot yhdessä muun meillä mahdollisesti olevan tiedon kanssa maahantuloviranomaisille. Henkilötietojasi käytetään terrorismin ja muun kansainvälisen rikollisuuden vastaiseen taisteluun ja ehkäisyyn.

LOT Polish Airlines SA, Varsovassa rekisteröityine toimistoineen, osoite: ul. 17 Stycznia 39, kerää ja käsittelee henkilötietojasi toteuttaakseen varauksia, kirjoittaakseen lentolippuja, noudattaakseen kuljetusehtoja ja tarjotakseen muita palveluja matkustajilleen sekä täyttääkseen kaikki rajanylityksiin liittyvät vaatimukset.

Tietojesi luovuttaminen LOT Polish Airlinesille on täysin vapaaehtoista.

Kaikilla asiakkaillamme on oikeus tutustua hallussamme oleviin omiin henkilötietoihinsa sekä niiden liitteisiin. Tätä varten, ota yhteys varauskeskukseemme, puh. +358-9-69379036 tai suoraan lippupisteisiimme.

LOT Polish Airlines ilmoittaa lisäksi, että kuljetusehtojen mukaisesti kaikki meille annetut henkilötiedot voidaan siirtää edelleen toisille yhtiöille, henkilöille tai instituutioille, myös sellaisille ulkomaisille, jotka lain perusteella ovat oikeutettuja saamaan ne. Tiedot voidaan siirtää edelleen myös niissä tapauksissa, joissa näiden tietojen siirtäminen osoittautuisi välttämättömäksi niiden laillisten tarkoitusten noudattamiseksi, joita viranomaiset ja tiedon vastaanottajat toteuttavat, mukaan lukien kaikkien niiden maahantulo-, tulli- ja muiden rajanylitykseen liittyvien vaatimusten täyttämiseksi, joita sovelletaan kohdemaissa.

Ilmoitamme matkustajillemme, että kaikki LOT Polish Airlinesille luovutettu tieto käsitellään ja suojataan kansainvälisten standardien ja 28. elokuuta 1997 annetun Act on the Protection of Personal Data -säädöksen mukaisesti.
Tämän lisäksi ilmoitamme, että LOT Polish Airlines siirtää voimassa olevan lain mukaisesti kaikki Yhdysvaltoihin ja Kanadaan matkustavien varaus- ja lähtöjärjestelmiin tallennetut henkilötiedot yhdessä muun meillä mahdollisesti olevan tiedon kanssa maahantuloviranomaisille. Henkilötietojasi käytetään terrorismin ja muun kansainvälisen rikollisuuden vastaiseen taisteluun ja ehkäisyyn.