Vaarallisia aineita

Räjähdyksellisiä materiaaleja, esim. ilotulitteita, sähikäisiä; tulenarkoja nesteitä ja kiintoaineita, esim. spriitä, sytytinkaasua, liuottimia, puhdistusaineita, maaleja, tulitikkuja, valkaisuaineita; radioaktiivisia aineita; paineenalaisia kaasuja, esim. tulenarkoja aerosoleja, kannettavia kaasupulloja, myrkky- (myrkyllisiä aineita) ja tartunta-aineita, esim. kasvinsuojeluaineita, elohopeaa, bakteeri- ja virusviljelyksiä; korroosiota aiheuttavia aineita; muita vaarallisia esineitä, esim. voimakasta magneettista kenttää muodostavia esineitä. Turvallisuuden vuoksi matkatavaranne voi joutua turvallisuustarkastukseen, jonka kulusta ja seuraamuksista kuljettaja ei ole vastuullinen Yleisten kuljetusehtojen mukaisesti.

HUOM!
Kuljettaja voi kieltäytyä rekisteröidyn matkatavaran vastaanottamisesta, mikäli sitä ei ole pakattu turvallisella tavalla nodutattaen tavanomaista käsittelyhuolellisuutta. Puolan LOT-lentoyhtiö suosittelee kiinnittämään matkatavaraan nimilappu tai -tarra. Kuljettaja ei ole vastuullinen matkatavarassa kuljetetuista heikoista ja helposti rikkoutuvista ja pilaantuvista esineistä sekä rahoista, jalokivistä ja muista arvotavaroista, asiakirjoista, näytteistä jne. Tällaisten esineiden kuljetus tapahtuu pelkästään matkustajan omalla vastuulla ja riskillä.