Problems with baggage

W przypadku problemów z bagażem prosimy przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu portu lotniczego kontaktować się z obsługą Biur Lost & Found, w celu dokonania formalnego zgłoszenia zastrzeżenia.

Bagaż uszkodzony

(uszkodzenie walizki/torby, uszkodzenie zawartości, braki w zawartości) 

Zgłoszenie szkody

Jeżeli po przylocie stwierdzą Państwo, że bagaż uległ uszkodzeniu, prosimy niezwłocznie zgłosić szkodę i sporządzić protokół szkody. Następnie otrzymają Państwo oficjalne potwierdzenie zgłoszenia szkody /PIR/ wraz z numerem referencyjnym (protokół prosimy zachować do zakończenia sprawy).

Kopię protokołu wraz z pisemną reklamacją oraz niezbędnymi dokumentami, należy przesłać na podany niżej adres lub numer faksu

Polskie Linie Lotnicze S.A.
Sekcja Reklamacji i Odszkodowań Bagażowych
ul. 17 Stycznia 43
02-146 Warszawa
fax: + 48 22 606-62-91

lub wypełniając formularz reklamacji on-line

Formularz reklamacji on-line

W sytuacji niezgłoszenia szkody bezpośrednio po przylocie w porcie lotniczym i odbiorze bagażu, zawiadomienie może być dokonane pisemnie w terminie nie później niż do 7 dni od daty jego odbioru. Należy jednak podkreślić, że w przypadku takiego zgłoszenia konieczne jest udowodnienie, że szkoda nastąpiła w czasie, gdy bagaż pozostawał pod opieką przewoźnika.

Uszkodzenia na trasach do Polski lub do Niemiec

Jeżeli reklamacja dotyczy wyłącznie uszkodzenia (walizki/torby) potwierdzonego protokołem, pasażerom podróżującym do Polski i Niemiec proponujemy kontakt z firmą Dolfi 1920 Sp z.o.o., która w sposób sprawny i profesjonalny odbierze od Państwa uszkodzoną i dostarczy naprawioną lub wymienioną walizkę/torbę, jeżeli naprawa nie będzie możliwa.

Telefon: 0-801-1920-20, E-Mail: info.poland@dolfi1920.pl

Bagaż opóźniony (brak bagażu po przylocie)

1. Braku bagażu

Jeżeli po przylocie stwierdzacie Państwo brak bagażu, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt i sporządzić protokół. Otrzymają Państwo oficjalne potwierdzenie zgłoszenia /PIR/ z nadanym numerem referencyjnym (np. WAWLO10123). Dokument ten prosimy zachować do zakończenia sprawy reklamacji.

Bagaż Państwa poszukiwany będzie za pomocą międzynarodowego systemu poszukiwania bagażu World Tracer. Mogą Państwo mieć wgląd w proces poszukiwań bagażu za pomocą strony internetowej, podając nr referencyjny protokołu.

2. Jeżeli przez okres 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia bagaż nie zostanie zlokalizowany, prosimy o kontakt:

Centralne Biuro Poszukiwań Bagażu PLL LOT S.A.
Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa – Okęcie, ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
fax: +48 22 650-25-54

oraz dostarczenie dokładnej listy zawartości bagażu w celu kontynuowania szczegółowej procedury poszukiwawczej.Mogą Państwo skorzystać z formularza, wykazu zawartości.

3. Po odnalezieniu bagażu dostarczymy go na koszt przewoźnika pod podany w protokole adres

Wnoszenie reklamacji z tytułu uszkodzenia bagażu

Reklamacja musi mieć formę pisemną i można ją przesłać pocztą, faksem na poniższy adres:

Polskie Linie Lotnicze S.A.
Sekcja Reklamacji i Odszkodowań Bagażowych
ul. 17 Stycznia 43
02-146 Warszawa
fax: + 48 22 606-62-91

lub wypełniając formularza reklamacji on-line

Formularz reklamacji on-line

Wymagane dokumenty:

 • opis szkody
 • wydruk protokołu uszkodzenia / PIR
 • dokumenty podróży (odcinek pasażerski biletu, karty pokładowe, wywieszka bagażowa)
 • rachunki za naprawę bagażu
 • zaświadczenie potwierdzające brak możliwości naprawy bagażu + jeśli to możliwe rachunek dokumentujący wartość uszkodzonej walizki/torby
 • w przypadku reklamacji dotyczących uszkodzonej zawartości lub braków dodatkowo wykaz rzeczy będących przedmiotem reklamacji oraz rachunki potwierdzające ich wartości.

PLL LOT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z utratą walorów estetycznych bagażu, wynikających z jego normalnego zużycia na skutek eksploatacji, tj. zarysowania, otarcia, wgniecenia; szkody powstałe w wyniku przeciążenia i przeładowania, pęknięcia szwów, wyrwania ząbków suwaków.

Dodatkowo przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z działaniem zgodnym z przepisami i wymogami władz państwowych w tym security i/lub niezastosowaniem się pasażerów do nich.

Wnoszenie reklamacji z tytułu opóźnienia w przewozie bagażu

Jeżeli bagaż Państwa został odnaleziony i dostarczony z opóźnieniem, termin wnoszenia reklamacji z tego tytułu nie może przekroczyć 21 dni od daty odbioru bagażu.

Reklamacja musi mieć formę pisemną i można ją przesłać pocztą, faksem na poniższy adres

Polskie Linie Lotnicze S.A.
Sekcja Reklamacji i Odszkodowań Bagażowych
ul. 17 Stycznia 43
02-146 Warszawa
fax: + 48 22 606-62-91

lub wypełniając formularz reklamacji on-line

Formularz reklamacji on-line

Wymagane dokumenty:

 • wydruk protokołu braku bagażu
 • dokumenty podróży (odcinek pasażerski biletu, karty pokładowe, wywieszka bagażowa)
 • oryginalne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.

W przypadku opóźnienia całego bagażu poza krajem zamieszkania pasażera PLL LOT gwarantują zwrot kosztów poniesionych na zakup najpotrzebniejszych rzeczy w czasie oczekiwania na bagaż (artykułów toaletowych, bielizny, ubrań) do wysokości 100 USD. Zakupy kosmetyków, perfum oraz rzeczy nie będące niezbędnymi artykułami rzeczywistej pierwszej potrzeby nie będą przez przewoźnika refundowane.

Wnoszenie reklamacji z tytułu zaginięcia bagażu

Jeżeli mimo przeprowadzonego poszukiwania bagaż nie zostanie odnaleziony, prosimy o przesłanie dokumentów reklamacyjnych do PLL LOT.

Reklamacja musi mieć formę pisemną i można ją przesłać pocztą, faksem na poniższy adres

Polskie Linie Lotnicze S.A.
Sekcja Reklamacji i Odszkodowań Bagażowych
ul. 17 Stycznia 43
02-146 Warszawa
fax: + 48 22 606-62-91

lub wypełniając formularz reklamacji on-line

Formularz reklamacji on-line

Wymagane dokumenty:

 • opis bagażu wraz z wykazem zawartości i wyceną
 • wydruk protokołu braku bagażu, dokumenty podróży (odcinek pasażerski biletu, karty pokładowe, wywieszka bagażowa)
 • rachunki dokumentujące wartość rzeczy będących przedmiotem reklamacji