Rachunkowość i Podatki

Rachunkowość i Podatki

Pracownicy Biura Rachunkowości i Podatków zajmują się między innymi:

  • aktualizacją polityki rachunkowości PLL LOT
  • koordynacją i sporządzaniem sprawozdania finansowego PLL LOT oraz sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS i NBP
  • ewidencją w systemie SAP dokumentów i operacji księgowych takich jak: faktury zakupu i sprzedaży, wyciągi bankowe, rezerw, lista płac, amortyzacja, różnice kursowe, wycena pozycji bilansowych w walutach obcych, zaliczki/przedpłaty będące podstawą do płatności
  • zarządzaniem bazą kontrahentów, poprzez m.in. zakładanie kont dostawców i odbiorców
  • koordynacją obsługi księgowej i podatkowej rynków zagranicznych
  • sporządzaniem deklaracji podatkowych
  • opiniowaniem umów pod kątem podatkowym
  • analizą zmian w przepisach księgowych i podatkowych w celu ich implementacji w PLL LOT

Jako Pracownicy biura FG wykazujemy się dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie regulacji prawnych w odniesieniu do wykonywanych zadań. Posiadamy umiejętność komunikacji z różnorodnymi jednostkami organizacyjnymi w PLL LOT. W odniesieniu do systemu SAP, bierzemy między innymi udział w projektach dotyczących usprawnień w zakresie funkcjonowania SAP (testy, nowe rozwiązania).