Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie 

Wyciąg z klauzuliotwiera się w nowym oknie 

Przejdź do strony głównej

Twoje ustawienia

Twoje konto


w przypadku problemów z bagażem prosimy przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu portu lotniczego kontaktować się z obsługą biura lost & found, w celu dokonania formalnego zgłoszenia zastrzeżenia.

Bagaż uszkodzony(uszkodzenie walizki/torby, uszkodzenie zawartości, braki w zawartości) 

Zgłoszenie szkody

Jeżeli po przylocie stwierdzą Państwo, że bagaż uległ uszkodzeniu, prosimy niezwłocznie zgłosić szkodę i sporządzić protokół szkody. Następnie otrzymają Państwo oficjalne potwierdzenie zgłoszenia szkody wraz z numerem referencyjnym (protokół prosimy zachować do zakończenia sprawy).

W sytuacji niezgłoszenia szkody bezpośrednio po przylocie w porcie lotniczym i odbiorze bagażu, zawiadomienie może być dokonane pisemnie w terminie nie później niż do 7 dni od daty jego odbioru. Należy jednak podkreślić, że w przypadku takiego zgłoszenia konieczne jest udowodnienie, że szkoda nastąpiła w czasie, gdy bagaż pozostawał pod opieką przewoźnika.

PLL lot S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z utratą walorów estetycznych bagażu, wynikających z jego normalnego zużycia na skutek eksploatacji, tj. zarysowania, otarcia, wgniecenia; szkody powstałe w wyniku przeciążenia i przeładowania, pęknięcia szwów, wyrwania ząbków suwaków. Dodatkowo przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z działaniem zgodnym z przepisami i wymogami władz państwowych w tym security i/lub niezastosowaniem się pasażerów do nich.

Bagaż opóźniony (brak bagażu po przylocie)

Zgłoszenie braku bagażu

Jeżeli po przylocie stwierdzacie Państwo brak bagażu, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt i sporządzić protokół. Otrzymają Państwo oficjalne potwierdzenie zgłoszenia/PIR z nadanym numerem referencyjnym (np. WAWLO10123). Dokument ten prosimy zachować do zakończenia sprawy reklamacji.

Bagaż Państwa poszukiwany będzie za pomocą międzynarodowego systemu poszukiwania bagażu World Tracer. Mogą Państwo mieć wgląd w proces poszukiwań bagażu za pomocą strony internetowej, podając nr referencyjny protokołu.

Śledzenie bagażu

W przypadku opóźnienia całego bagażu poza krajem zamieszkania pasażera PLL LOT gwarantują zwrot kosztów poniesionych na zakup najpotrzebniejszych rzeczy w czasie oczekiwania na bagaż (artykułów toaletowych, bielizny, ubrań) do wysokości 100 USD. Zakupy kosmetyków, perfum oraz innych rzeczy nie będących niezbędnymi artykułami rzeczywistej pierwszej potrzeby nie będą przez przewoźnika refundowane.

Jeżeli przez okres 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia bagaż nie zostanie zlokalizowany, prosimy o kontakt:

Centralne Biuro Poszukiwań Bagażu PLL lot S.A.Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa - Okęcie ul. Żwirki i Wigury 100-906 Warszawafax: +48 22 650-25-54e-mail: poszukiwanie.bagazu@lot.ploraz dostarczenie dokładnej listy zawartości bagażu w celu kontynuowania szczegółowej procedury poszukiwawczej. Mogą Państwo skorzystać z Kwestionariusza Bagażowego (wykaz zawartości). Dokument ten należy wydrukować, wypełnić i wysłać do Centralnego Biura Poszukiwania Bagażu.

Kwestionariusz bagażowy

Po odnalezieniu bagażu dostarczymy go na koszt przewoźnika pod podany w protokole adres

Zaginięcie bagażu

Jeżeli mimo przeprowadzonego poszukiwania bagaż nie zostanie odnaleziony, prosimy o przesłanie dokumentów reklamacyjnych do PLL LOT.

Wnoszenie reklamacji bagażowych(uszkodzenie, braki zawartości, opóźnienie, zaginięcie)

Reklamacja musi mieć formę pisemną i można ją przesłać pocztą, faksem na poniższy adres:Polskie Linie Lotnicze S.A.Sekcja Obsługi Reklamacjiul. Komitetu Obrony Robotników 4302-146 Warszawafax: + 48 22 606-62-91lub wypełniając

Formularz reklamacji on-line

Wymagane dokumenty:
 • opis szkody
 • wydruk protokołu uszkodzenia bagażu lub braku bagażu/PIR
 • dokumenty podróży (numer biletu lub wydruk z numerem rezerwacji, karty pokładowe, wywieszka bagażowa)
 • rachunki za naprawę bagażu
 • zaświadczenie potwierdzające brak możliwości naprawy bagażu + jeśli to możliwe rachunek dokumentujący wartość uszkodzonej walizki/torby
 • w przypadku reklamacji dotyczących uszkodzonej zawartości lub braków dodatkowo wykaz rzeczy będących przedmiotem reklamacji oraz rachunki potwierdzające ich wartości.
 • w przypadku reklamacji dotyczących uszkodzenia lub braków w zawartości: lista przedmiotów oraz rachunki potwierdzające ich wartość
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty w przypadku opóźnienia w dostarczenia bagażu (np. rachunki za zakup artykułów .pierwszej potrzeby)
 • w przypadku zaginięcia bagażu :opis bagażu wraz z wykazem zawartości (Kwestionariusz Bagażowy) i wyceną oraz rachunki dokumentujące wartość rzeczy będących przedmiotem reklamacji

Terminy zgłoszenia szkody bagażowej

Zastrzeżenia odnoście odebranego bagażu można składać w terminach prawnie przewidzianych. W takim przypadku udowodnienie ,że szkoda powstała w trakcie transportu lotniczego należy do pasażera.

 • Uszkodzenia, braki w bagażu - w ciągu 7 dni od odbioru bagażu
 • Refundacja zakupów w przypadku opóźnienia bagażu - w ciągu 21 od odbioru bagażu
 • Zagubienie bagażu - w ciągu 2 lat