Sprzedaż

Dział Sprzedaży

Dołącz do Działu Sprzedaży PLL LOT

Podstawowym zadaniem obszaru Sprzedaży jest osiąganie i przekraczanie celów sprzedażowych na wszystkich rynkach sprzedaży.  Codziennie nasz zespół na całym świecie dba o maksymalne wypełnienie rejsów najbardziej dochodowymi Pasażerami. Zdecydowana większość sprzedaży oferty LOT odbywa się poprzez kanał agencyjny, dlatego nasi handlowcy docierają do agentów na całym świecie wyznaczając im targety i tworząc dla nich systemy wynagradzania, które bezpośrednio przekładają się na osiągane przez LOT wyniki finansowe. Na rzecz LOT, agenci wspólnie z naszymi lokalnymi służbami realizują wiele aktywności wspierających sprzedaż, jak seminaria produktowe czy wyjazdy studyjne prezentujące produkt LOT.

Kolejnym ważnym segmentem naszej pracy jest współpraca z klientami biznesowymi, których zachęcamy do wyboru oferty LOT. Czynimy to między innymi poprzez zawieranie umów korporacyjnych, które uprawniają pracowników firm do korzystania z preferencyjnych warunków przelotu naszą linią. Rocznie prowadzimy około 500 umów agencyjnych i 1000 umów korporacyjnych, wśród których mamy kontrakty z największymi globalnymi firmami na całym świecie. Do naszych obowiązków należy uzgadnianie, skuteczne negocjowanie warunków handlowych, monitorowanie wyników, rozliczanie umów a także utrzymywanie dobrych relacji z naszymi partnerami.

Nasze strategie sprzedażowe kształtujemy, dostosowując je do potrzeb danego rynku, uwzględniając równocześnie środowisko konkurencyjne, w którym działamy. Dbamy o to, aby oferta LOT była konkurencyjna, dlatego też wskazujemy elementy, które należy poprawić lub wprowadzić. Zadaniem naszego obszaru jest także uruchamianie sprzedaży na nowych rynkach, również offline. Inicjujemy więc wszelkie procesy z tym związane, zarówno wewnątrz Firmy, jak i z instytucjami zewnętrznymi, jak np. BSP. 

Nowym projektem, który rozwijamy w Biurze Sprzedaży od czerwca 2019 jest współpraca z segmentem MICE, czyli Meetings, Incentive, Conference and Event. To ważna przestrzeń dla rozwoju LOT, ponieważ MICE generuje około 1 proc. PKB kraju. Ruch MICE – to nie tylko przepływ ludzi, ale transfer wiedzy, nowych technologii, potencjalne inwestycje. MICE charakteryzuje się odwróconą sezonowością wobec ruchu turystycznego. Zapewnia więc rezerwacje w hotelach, obiektach kongresowych i na pokładach samolotów poza wysokim sezonem turystycznym.  W obszarze Incentive Travel zapraszamy gości do podróżowania na pokładach LOT do ponad 110 miast na świecie, natomiast będąc Oficjalnym Przewoźnikiem międzynarodowych konferencji i kongresów zapraszamy do Europy Centralnej i Wschodniej delegatów z całego świata.  Nasze oba huby: Warszawa i Budapeszt, są w pierwszej 30-tce miast gospodarzy najczęściej wybieranych na organizację spotkań przez międzynarodowe stowarzyszenia, natomiast Polska znajduje się  w top 20-tce krajów gospodarzy na świecie. LOT posiada już produkty dla sektora MICE, m.in. oferty grupowe dla agencji Incentive Travel, program LOT Meetings i LOT Conventions. W najbliższych planach jest rozbudowa poszczególnych produktów i gamy oferowanych w nich usług. 

I jeszcze słowo o nas samych! 
Jesteśmy zespołem, w którym pracują osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży lotniczej, ale także pasjonaci lotnictwa, którzy dołączyli do nas niedawno. Praca w Biurze Sprzedaży jest nieszablonowa, bardzo dynamiczna i utrzymująca poziom adrenaliny na wysokim poziomie. Każdy dzień to dla nas nowe wyzwania, często o bardzo indywidualnym charakterze i to właśnie gwarantuje każdemu z nas stały rozwój.