Program "Wings of Life"

W ramach programu "Wings of life" pomagamy dzieciom chorującym na nowotwory i będącym pod opieką fundacji, w odbyciu podróży w celach medycznych lub profilaktycznych. 


Do programu włączamy również akcję #LOTUkrainie umożliwiając udział w programie Wings of Life także najmłodszym obywatelom Ukrainy. 

JAK POMAGAMY? ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI PROGRAMU "WINGS OF LIFE"!

Zasady przyznawania zniżek na podróże w celach medycznych dla dzieci chorych na nowotwory:

 1. LOT rozpatruje prośby o zniżkę, dotyczące wyłącznie dzieci, które są pod opieką fundacji.
 2. LOT rozpatruje prośby o zniżki na podróż wyłącznie w celach medycznych, dotyczące chorób nowotworowych lub profilaktyki nowotworowej.
 3. Zniżka może zostać przyznana wyłącznie dla chorego dziecka (do 18 roku życia) i maksymalnie jednego opiekuna.
 4. Zniżka dla danej osoby może zostać przyznana maksymalnie raz w danym roku kalendarzowym.
 5. Zniżka może zostać przyznana wyłącznie na wyjazdy na operacje/badania/konsultacje specjalistyczne po przedłożeniu:
  1. ważnego zaświadczenia lekarskiego o konieczności odbycia podróży w celach medycznych związanych z chorobą nowotworową,
  2. zaświadczenia z fundacji poświadczającego status podopiecznego fundacji,
  3. oświadczenia pacjenta/opiekuna pacjenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane osobowe, w tym dane wrażliwe, będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników Polskich Linii Lotniczych „LOT” S.A. wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w postaci przyznania rabatu na zakup biletu lotniczego),
  4. wypełnionego formularza MEDIF, jeśli stan chorego wymaga dodatkowej opinii lekarskiej. Więcej informacji o formularzu MEDIF.

   Komplet dokumentów należy przesłać na adres: csr@lot.pl

 6. LOT rozpatruje prośbę o udzielenie zniżki po uzyskaniu kompletu danych, o których mowa poniżej:
  1. trasy podróży,
  2. określonej daty wylotu i estymowanej daty powrotu,
  3. imion i nazwisk dziecka oraz opiekuna,
  4. daty urodzenia dziecka i opiekuna,
  5. dokumentów wymienionych w pkt. 5 powyżej.
 7. Zniżka jest przyznawana według dostępności miejsc, z zastrzeżeniem, że podróż może odbyć się wyłącznie od poniedziałku do czwartku.
 8. LOT udziela zniżki wyłącznie na połączenia własne w ramach aktualnej siatki połączeń.
 9. LOT może udzielić zniżki wyłącznie od składowych ceny biletu, które stanowią opłaty własne PLL LOT. Opłaty dodatkowe, takie jak opłaty lotniskowe czy podatki, opłaca pasażer.
 10. Zniżki udzielane są tylko od taryf opublikowanych, wyłącznie w klasie ekonomicznej na rejsach operacyjnych LOT.
 11. Maksymalna wysokość zniżki to 100% od składowych ceny biletu, które stanowią opłaty własne PLL LOT dla dziecka i maksymalnie 100% od składowych ceny biletu, które stanowią opłaty własne LOT dla opiekuna.