Powiązane usługi turystyczne

Jeżeli zarezerwowaliście Państwo dodatkowe usługi turystyczne do swojej podróży lub wakacji przez tę platformę, NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. nie będzie odpowiedzialny za należyte wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą.

Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji dodatkowych usług turystycznych przez tę platformę nie później niż 24 godzin po otrzymaniu potwierdzeniu rezerwacji przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., usługi te staną się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. posiada – zgodnie z wymogami prawa UE – zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., a w razie potrzeby w celu zapewnienia Państwa powrotu do kraju. Należy zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.

Więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności.