Мы используем cookies, чтобы улучшить сервис lot.com. Если Вы не хотите, чтобы cookies были отправлены на Ваш жесткий диск, пожалуйста, измените настройки Вашего браузера соответствующим образом.


Политика cookies откроется в новом окне

Перейти на главную страницу

Your settings

Ваш аккаунт

Dbamy o bezpieczeństwo naszych pasażerów i załóg, dlatego wszystkie rejsy realizujemy z zachowaniem najwyższych standardów i zgodnie z procedurą #Bezpiecznylot, która obejmuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie samolotu, jak i na lotnisku. Prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie ogólnych zaleceń dla podróżnych wystosowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Przed podróżą

  • Dla własnego bezpieczeństwa wybierz odprawę online - dostępna 24h przed rejsem 
    » Kliknij i odpraw się
  • Pamiętaj o zabraniu maseczki ochronnej
  • Prosimy o przybycie na lotnisko z odpowiednim zapasem czasu
  • Miej przy sobie ważny bilet lub potwierdzenie rezerwacji - elektroniczne lub wydrukowane
  • Na pokład możesz zabrać 1 sztukę bagażu o wadze do 10 kg
  • Skorzystaj z e-prasy dostępnej dla wszystkich pasażerów

Często myj ręce, unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Często myj ręce (nawet kilka razy w ciągu godziny) używając mydła i ciepłej wody. Jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk wyżej wymienionymi metodami zabija wirusa znajdującego się na dłoniach. Dłońmi natomiast dotykamy wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Dotykając oczu, nosa lub ust zanieszczyszczonymi rękami, możemy przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Stosuj zasady ochrony podczas kaszlu oraz kichania

Kaszląc oraz kichając zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy natychmiast wyrzucić do zamkniętego koszta, a ręcę umyć używając mydła i ciepłej wody lub płynu/żelu dezynfekującego na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrywając usta i nos podczas kaszlu i kichania zapobiegasz rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Kichając lub kaszląc w dłonie możesz zanieczyścić dotykane przedmioty lub osoby.

Zachowuj bezpieczną odległość

Zachowuj co najmniej 1 metr odległości między sobą, a innymi ludźmi, w szczególności tymi, którzy kaszlą lub kichają, bądź mają gorączkę. Wdychając powietrze w pobliżu osoby zarażonej wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, wdychasz wirusa i zwiększasz ryzyko zarażenia się nim.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychniu - skontaktuj się z pomocą medyczną!

Nie zgłaszaj się na SOR ani do lekarza rodzinnego!
Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca, by w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem, nie posiadając jeszcze objawów, pozostać w domu. Należy unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Zgłaszając się do SOR lub przychodni POZ istnieje ryzyko zarażenia wirusem pozostałych osób znajdujących się w poczekalni.

Jeżeli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu - zasięgnij pomocy medycznej:

niezwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno - epidemiologiczną
zgłoś się do oddziału zakaźnego - zobacz listę oddziałów zakaźnych na terenie całej Polski
zadzwoń na specjalną, całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą postępowania w sytuacji zakażenia koronawirusem: 800 190 590

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Unikaj miejsc publicznych i zatłoczonych, a także targów i rynków oraz innych miejsc, w których możesz mieć styczność z żywymi lub martwymi zwierzętami, ich wydalinami, odchodami. Przestrzegaj higieny rąk - myj je często z użyciem ciepłej wody i mydła lub dezynfekuj środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Noś przy sobie mały żel/płun dezynfekujący. Przestrzegaj zasad higieny żywności (unikaj jedzenia i napojów z niepewnych źródeł).

Zaufane źródła informacji:

Planując wyjazd za granicę należy sprawdzić ostrzeżenia dla danego kraju. Aktualne komunikaty i wytyczne dla podróżujących znajdują się na stronach:
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Światowej Organizacji Zdrowia
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

MSZ na swoim Twitterze na bieżąco postuje o najnowszych doniesieniach (kliknij tutaj, aby przejść na Twittera MSZ). Ministerstwo Zdrowia uruchomiło również specjalną infolinię: 800 190 590, gdzie 24h na dobę można zasięgnąć informacji na temat koronawirusa.

Maseczki ochronne

Noszenie maseczki ochronnej (chirurgicznej) zasłaniającej usta i nos może zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się niektórych chorób układu oddechowego, jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji - powinno być połączone z innymi środkami zapobiegawczymi, w tym przede wszystkim higieną rąk i zasadami ochrony kaszlu i kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi.