Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie 

Wyciąg z klauzuliotwiera się w nowym oknie 

Przejdź do strony głównej

Twoje ustawienia

Twoje konto

Regulamin korzystania z LOT Business Lounge Mazurek i Polonez

1.       Business Lounge Polonez ( zwane dalej także „Salonem”) przeznaczone są wyłącznie dla pasażerów, oczekujących na rejs wylotowy z Warszawy, realizowany przez jedną z linii lotniczych należących do Star Alliance lub też są w tranzycie do miejsca docelowego, innego niż Warszawa. 

 1. W celu skorzystania z Salonu pasażer jest zobowiązany do dokonania rejestracji w głównej recepcji Salonu poprzez okazanie jednego ze wskazanych poniżej ważnych dokumentów:
  1. ważnej w dniu wylotu karty pokładowej w klasie business jednej z linii lotniczych należących do Star Alliance, lub
  2. ważnej w dniu wylotu karty pokładowej i odpowiedniej karty programu lojalnościowego jednej z linii lotniczych należących do Star Alliance, lub
  3. ważnej w dniu wylotu karty pokładowej na rejs obsługiwany przez  PLL LOT i vouchera wystawionego w ramach programu Miles&More, LOT Dla firm albo przez Biuro LOT lub,
  4. dedykowanego zaproszenia do Business Lounge .
 2. Pasażer powinien posiadać ważną w dniu wylotu kartę pokładową na rejs wylotowy z Warszawy uprawniającą go do skorzystania z Salonu.
 3. Pasażer podróżujący linią lotniczą PLL LOT w klasie Premium Economy może wykupić wstęp do Salonu za jednorazową dopłatą w wysokości 120 PLN.

5.       Pasażerowie podróżujący rejsami czarterowymi w Klasie Biznes mogą skorzystać z Salonu pod warunkiem okazania ważnej karty Star Alliance Gold wydanej w ramach programu lojalnościowego Miles & More LOT.

6.        Pasażerowie podróżujący na podstawie tzw. biletów ID mogą korzystać z salonu wyłącznie po okazaniu dedykowanego zaproszeniem do Salonu lub w przypadku posiadania wymaganego statusu w ramach programu lojalnościowego Miles&More po okazaniu ważnej karty tego programu..

7.       Pasażerowie podróżujący z dziećmi, którzy zgodnie z pkt 2 powyżej są uprawnieni do korzystania z Salonu mogą wprowadzić do Salonu dzieci poniżej 12 roku życia natomiast dzieci powyżej 12 roku mogą korzystać z Salonu jeśli spełniają warunki, o których mowa w ust 2 powyżej. Pasażerom ze statusem HON przysługują dodatkowe uprawnienia w zakresie wprowadzenia do Salonu członków swojej rodziny.

8.       Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą przebywać w Salonie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej uprawnionej do wejścia do Salonu na zasadach określonych w pkt 2 powyżej.

9.       Pasażerowie podróżujący ze zwierzętami mają prawo wprowadzenia do Salonu zwierzęcia zgodnie z obowiązującymi w PLL LOT regulacjami w zakresie podróżowania ze zwierzętami.

10.     Pasażerowie korzystający z Salonu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w wyposażeniu Salonu a także wyrządzone osobom trzecim przebywającym w Salonie spowodowane przez nich samych lub przez wprowadzone przez nich do Salonu dzieci lub zwierzęta.

          11.    PLL LOT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione przez Pasażerów w Salonie. Rzeczy pozostawione w Salonie zostaną         przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Lotniska Chopina /+48 (22) 650 20 06; bagaz@polish-airports.com/.

12.    W Salonie obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, fotografowania oraz wprowadzania wózków bagażowych.

13.    Wszystkie osoby przebywające w Salonie powinny zachowywać się życzliwie i tolerancyjnie wobec innych przebywających w Salonie osób, w tym także członków obsługi  Salonu. Jakiekolwiek zachowania, w tym agresywne naruszające powyższe zasady mogą skutkować nałożeniem na osobę naruszającą zasady Regulaminu 6 miesięcznego zakazu wstępu do Salonu.

14.    Maksymalny łączny dzienny czas pobytu Pasażera w salonach Mazurek i Polonez wynosi 4 godziny, po przekroczeniu którego PLL LOT może naliczyć opłatę w wysokości 150 PLN, którą pasażer jest zobowiązany zapłacić w recepcji Salonu. Zasady dotyczące maksymalnego pobytu w Salonie nie dotyczą pasażerów rejsów przesiadkowych w Warszawie oczekujących na kolejny lot, gdy rejs przylotowy i wylotowy są realizowane tego samego dnia, z uwzględnieniem lotów, które odbywają się po północy, ale nie później niż do godz. 5.00 następnego dnia,

15.   Pasażerowie ze statusem Frequent Traveller nie mają uprawnień do zaproszenia osób towarzyszących.

16.   Salon jest otwarty codziennie w godzinach 5:00 - 23:00.

17.   Wszelkie uwagi dotyczące działalności Salonu można zgłosić w formie elektronicznej na adres LotBusinessLounge@lot.pl, bądź wypełniając formularz dostępny na stronie www.lot.com lub pisemnie na adres:  
             PLL LOT S.A.
             ul. Komitetu Obrony Robotników  43
             02-146 Warszawa  z dopiskiem Dział Reklamacji

18.  W przypadkach nieprzestrzegania zasad, wynikających z niniejszego regulaminu, PLL LOT jest uprawniony do zastosowania wobec osoby naruszającej    czasowy zakaz wstępu do Salonu na czas określony do 6 miesięcy, a w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania zasad Regulaminu całkowity zakaz wstępu do Salonu.

19.   Jeżeli pasażer skorzysta z pobytu w salonie Polonez, a nie wykorzysta biletu tego samego dnia, w którym został zarejestrowany w Salonie, PLL LOT może obciążyć pasażera opłatą za korzystanie z Salonów w wysokości 150 PLN. Pasażer jest zobowiązany do zapłaty nałożonej opłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury od PLL LOT.

20.   Regulamin obowiązuje od dnia 03.01.2020 roku.

 

Szczególne zasady korzystania z LOT Business Lounge Polonez w okresie obowiązywania restrykcji związanych z epidemią koronawirusa COVID-19

1. PLL LOT zastrzega możliwość ograniczenia liczby Pasażerów przebywających w Salonie zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

2. Pasażerowie przebywający w Salonie powinni zachowywać dystans minimum 1,5 m względem innych osób. Zasada ta nie dotyczy osób odbywających wspólnie podróż a pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób odbywających wspólnie podróż służbową.

3. W Salonie obowiązuje nakaz noszenia masek ochronnych z wyjątkiem miejsc oznaczonych jako strefa wolna od masek.

4. Z Salonu nie mogą korzystać pasażerowie, u których stwierdzono podczas kontroli na lotnisku temperaturę ciała powyżej 37,5°.