Ważna Informacja
To ważne: Przed zakupem biletu sprawdź dokumenty wymagane do przekroczenia granicy. » Sprawdź szczegóły

Biuro Prawne

Biuro Prawne

W Biurze Prawnym pracuje zespół Radców Prawnych i Adwokatów, którzy zajmują się opiniowaniem umów z dostawcami zewnętrznymi, wewnętrznymi. Reprezentujemy Firmę przed sądami i innymi organami państwowymi, współpracujemy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Cześć Prawników uczestniczy w Posiedzeniach Zarządu, Radach Nadzorczych i bierze udział w sporządzaniu uchwał. Nasi Specjaliści przygotowują pełnomocnictwa, pisma procesowe i pisma urzędowe.

Celem Biura Prawnego jest wspieranie Firmy we wszystkich kwestiach związanych z aspektem prawnym. Biuro współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, działami wewnętrznymi i firmami zagranicznymi. Biuro Prawne liczy około 20 osób, a Specjaliści charakteryzują się umiejętnością wielozadaniowej pracy, łączenia obowiązków, sumiennością i zaangażowaniem.