Ważna Informacja
To ważne: Przed zakupem biletu sprawdź dokumenty wymagane do przekroczenia granicy. » Sprawdź szczegóły

Zakupy

Biuro Zarządzania Zakupami i Dostawami

W Biurze Zarządzania Zakupami i Dostawami zajmujemy się dostarczaniem usług i towarów niezbędnych do wykonywania codziennych operacji lotniczych, we właściwe miejsce, o właściwym czasie i we właściwej cenie dbając przy tym o zachowaniu wysokiej jakości. Naszym zadaniem jest wspieranie konkurencyjności Firmy oraz wskaźników rentowności i wartości. Składamy się ze sztabu specjalistów podzielonych na trzy działy: Dział Zakupów Ogólnych, Dział Zakupów Operacyjnych oraz Dział Logistyki.

Dział Zakupów pełni kluczową rolę w procesie zakupowym poprzez zarządzanie potrzebami „klientów wewnętrznych” i ma za zadanie zapewnić maksymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi, aby zoptymalizować koszty. Pełni również kluczową rolę w budowaniu i zarządzaniu relacjami z dostawcami.
Jako kupiec będziesz brał udział w budowaniu strategii zakupowych dążąc do maksymalizacji wyników w ramach danej kategorii zakupowej ściśle współpracując z dostawcami i klientami wewnętrznymi. Dział Zakupów Ogólnych odpowiada za zakupy w kategoriach: IT/IS, produktów i usług znajdujących się na pokładach naszych samolotów, usługi profesjonalne, marketing, hotele oraz paliwa podczas, gdy Dział Zakupów Operacyjnych dba o dostarczenie obsługi technicznej, naziemnej, czy też magazynowania i spedycji.