Biuro Operacji Naziemnych

Operacje Naziemne LOT

Biuro Operacji Naziemnych to jeden z najważniejszych departamentów operacyjnych w PLL LOT. Zatrudnione u nas osoby zajmują się zarówno kontrolą operacyjną, bezpieczeństwem naszych operacji, jakością obsługi, jak i jej kontraktowaniem i rozliczaniem.

Nasi pracownicy codziennie nadzorują wszystkie nasze stacje na całym świecie, począwszy od upalnego Los Angeles a skończywszy na zimnej Astanie. Spędzają w podróżach dużą część każdego tygodnia, miesiąca i roku. Dzięki temu nabywają odpowiednią wiedzę niezbędną do określenia poziomu usług, jaki satysfakcjonuje naszych pasażerów poprzez wybór najlepszych firm zajmujących się na ziemi obsługą pasażerów i bagażu. Spotykają się z różnymi kulturami, różnymi sposobami organizacji pracy i różnymi zachowaniami i wzbogaceni tą wiedzą wzbogacają również naszą kulturę organizacyjną. Na podstawie nabytej wiedzy negocjują i zawierają umowy z różnymi firmami, lotniskami i liniami lotniczymi a następnie je rozliczają.

Pracownicy Biura Operacji Naziemnych to również osoby zajmujące się bezpośrednio obsługą pasażerów w naszych lotniskach bazowych – Warszawie i Budapeszcie. Można ich spotkać każdego dnia gdy w trosce o dobro pasażerów przemierzają korytarze Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie i wkrótce Portu Lotniczego im. F. Liszta w Budapeszcie. Codziennie współpracują ze służbami handlingowymi, służbami operacyjnymi lotnisk, Strażą Graniczną i policją, aby zapewnić jak najszybszy transfer naszym gościom i jak najbardziej komfortowe warunki podróży.

Naszych Station Managerów można również spotkać w różnych miejscach globu, gdzie dbając o naszych gości obecni są w halach odlotów, halach przylotów i pod samolotami o każdej godzinie dnia i nocy.