FAQ
Po podróży
Ważna Informacja
Restrykcje wjazdowe wybranych krajów związane z prewencyjnymi działaniami epidemiologicznymi (koronawirus)
Po podróży
  • Reklamacje

    • 1 Jak złożyć reklamację?

      Jeśli chcesz złożyć reklamację, wypełnij odpowiedni formularz. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację przychodzi zazwyczaj w ciągu 30 dni.  Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej - LOT Contact Center nie przyjmuje reklamacji telefonicznie.