Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Czas czytania 🕗 4 minuty | Data aktualizacji: 26 marca 2024

Trzymiesięczne płatne staże pod skrzydłami LOT-u, nagrody pieniężne oraz bilety lotnicze otrzymali laureaci II edycji konkursu PLL LOT na najlepszą pracę dyplomową o tematyce lotniczej. W Polskich Liniach Lotniczych kumuluje się jak w soczewce cała wiedza o gospodarce, ekonomii, zarządzaniu, marketingu i wszystkich innych dziedzinach. To ważne, aby ta dosyć hermetyczna branża pozyskiwała najlepszych - mówi Michał Fijoł, członek zarządu PLL LOT.

17 marca 2023 r. zostały wręczone nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce lotniczej w kategorii pracy magisterskiej, inżynierskiej oraz licencjackiej.

Kapituła Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową wyłoniła laureatów II edycji w trzech kategoriach:

Praca magisterska:

 • Aleksandra Pasich - laureatka
 • Wojciech Pawelec - laureat
 • Piotr Babula – wyróżnienie

Praca licencjacka:

 • Karol Osuchowski - laureat
 • Cezary Kowalski – wyróżnienie
 • Mirosława Dmitruk – wyróżnienie

Praca inżynierska:

 • Dawid Wirtek - laureat
 • Przemysław Żmuda - laureat
 • Jakub Zboch - laureat
 • Piotr Węcel – wyróżnienie 

Sercem działalności spółki są ludzie. Ten konkurs pozwala spółce zdobywać najlepszych pracowników, budować nowe kadry. Oferujemy im szanse ciekawego rozwoju, gdyż rozwój w lotnictwie, rozwój technologii wymaga od nas postępu i wymaga tego, żeby te osoby były przygotowane w sposób nowoczesny.

 - Katarzyna Lewandowska, prezes zarządu PLL LOT

Uczestnicy konkursu na najlepszą pracę dyplomową

17 marca 2023 r. zostały wręczone nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce lotniczej w kategorii pracy magisterskiej, inżynierskiej oraz licencjackiej. Do II edycji konkursu, którego organizatorem jest narodowy przewoźnik, zostali zaproszeni absolwenci studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych. Konkurs obejmował prace tematycznie związane z lotnictwem pasażerskim oraz cargo.

W opinii Michała Fijoła, członka zarządu ds. handlowych PLL LOT, współpraca LOT-u ze środowiskiem akademickim jest bardzo ważna również dlatego, aby najlepsi studenci wchodzący na rynek pracy wiedzieli, że branża lotnicza nie tylko związana jest z samolotami, pilotami i załogami, ale że w przedsiębiorstwie lotniczym kumuluje się wiedza o gospodarce, ekonomii, zarządzaniu czy marketingu. Ponadto, wskazał on, że konkurs nie jest jedynym przejawem współpracy LOT-u ze środowiskiem akademickim.

Angażujemy się w rady interesariuszy, które powstają przy uniwersytetach i szkołach wyższych. Czasem są to rady biznesu, również odpowiedzialne za to, aby środowisko akademickie miało dostęp do wiedzy, do informacji, do bieżącej problematyki, żeby multiplikowało wiedzę o przedsiębiorstwie i żeby w tych procesach studenci pomagali nam rozwiązywać problemy.

 - Michał Fijoł, Członek Zarządu ds. Handlowych

Gala wręczenia nagród za najlepsze prace dyplomowe

Zdaniem prof. Andrzeja Majki z Politechniki Rzeszowskiej - promotora, którego dwoje studentów otrzymało pierwsze nagrody w kategorii pracy magisterskiej oraz inżynierskiej, w obecnych czasach otwiera się wiele możliwości współpracy uczelni wyższych, zwłaszcza technicznych, z partnerami biznesowymi.

Współpraca z LOT-em układa nam się bardzo dobrze - głównie dlatego, że na specjalności pilotaż kształcimy przyszłych pilotów i PLL LOT są bardzo zadowolone z poziomu kształcenia, wiedzy oraz umiejętności praktycznych opanowanych w naszym ośrodku kształcenia lotniczego. 

- prof. Andrzej Majka, który pracuje obecnie nad opracowaniem silnika lotniczego o napędzie wodorowym

Prace dyplomowe, jakie napisali studenci profesora: Aleksandra Pasich, która otrzymała nagrodę za najlepszą pracę magisterską oraz Dawid Wirtek, autor najlepszej pracy inżynierskiej, dotyczyły zwiększenia efektywności wykonywania lotów, zmniejszenia obciążenia środowiskowego lądujących samolotów na ludzi mieszkających w pobliżu lotnisk oraz na poprawę bezpieczeństwa wykonywania tych operacji.

Gala wręczenia nagród za najlepsze prace dyplomowe

Zaprojektowałam procedurę precyzyjnego podejścia do lądowania, by móc wylądować nawet w warunkach bardzo ograniczonej widzialności. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa, zmniejsza obciążenie załogi pracą, przyczynia się do redukcji zużycia paliwa i zarazem do zwiększenia przepustowości przestrzeni powietrznej. Wyniki wyszły bardzo obiecujące i zamierzam kontynuować badania podczas studiów doktoranckich.

 -  Aleksandra Pasich

Laureatka nagrody w kategorii prac magisterskich, a zarazem ubiegłoroczna laureatka nagrody za najlepszą pracę inżynierską, wyjaśniła, że obecna procedura lądowania w oparciu o system ILS, gdzie łączność z samolotem odbywa się za pomocą fal radiowych, zakłada konieczność występowania dosyć długiego odcinka prostego, co znacznie wydłuża dystans i czas procedury lądowania. 

Procedura, którą udało mi się zaprojektować i przetestować, opiera się na systemie satelitarnym GLS i zakłada, że ostatnia faza podejścia do lądowania odbywa się po łuku. To skraca czas procedury, a także zwiększa jej elastyczność - powiedziała laureatka i dodała, że w trakcie studiów na Politechnice Rzeszowskiej odbyła szkolenie do licencji pilota zawodowego i dostała już angaż w liniach lotniczych w charakterze pierwszego oficera.

Wysoki poziom nadesłanych prac konkursowych, ocenianych anonimowo przez kapitułę złożoną z 18 profesorów, ekspertów z różnych dziedzin, potwierdziła prof. Elżbieta Szymańska, przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Zwycięska, bardzo interesująca i bardzo specjalistyczna praca ,,Concept of curved precision approach based on GLS and its influence on flight and airspace efficiency'' Aleksandry Pasich spełniła najwyższe standardy pod względem merytoryki i jakości przeprowadzonych badań.

- prof. Elżbieta Szymańska, Przewodnicząca Kapituły 

Gala wręczenia nagród za najlepsze prace dyplomowe w PLL LOT

Michał Fijoł zaznaczył, że właśnie takich kandydatów jak Ola Pasich czy Dawid Wirtek, który już pracuje w PLL LOT, spółka chce widzieć u siebie. Dlatego przewoźnik od kilku lat organizuje również wakacyjne, 3-miesięczne staże dla studentów.

Kilka dni temu ogłosiliśmy otwarcie naboru do kolejnej edycji stażowej i mam nadzieję, że tak, jak w ubiegłym roku będziemy mieli wiele zgłoszeń i wiele osób przyjdzie do LOT-u na staż, a później zostanie z nami, odpowiadając za ważne dziedziny prowadzenia biznesu w PLL LOT

- Michał Fijoł, Członek Zarządu ds. Handlowych

Przeczytaj więcej o naszych działaniach