Podróżuj odpowiedzialnie

Twoje bezpieczeństwo i komfort są naszym priorytetem, dlatego przypominamy, że podczas lotu zabronione jest spożywanie alkoholu wniesionego na pokład oraz zakupionego z oferty Shop&More. Wiemy, że podróż samolotem dla niektórych wydaje się stresująca. Jednak należy pamiętać, że działanie alkoholu spożywanego podczas lotu może mieć spotęgowany wpływ na stan psychofizyczny, a spożycie go w nadmiernych ilościach - przyniesć efekt odwrotny do zamierzonego. Na pokładzie samolotu niedozwolone jest również gromadzenie się w przejściach, bufetach oraz okolicy toalet.

Wobec Pasażerów, którzy nadużyli alkoholu i zachowują się w sposób agresywny wobec personelu pokładowego i współpasażerów oraz/lub nie stosują się do poleceń załogi, mogą zostać wszczęte kroki dyscyplinujące. W przypadku braku współpracy i podporządkowania się poleceniom załogi Kapitan samolotu może podjąć następujące decyzje:

  • przekazanie Pasażera służbom ochrony lotniska policji po przylocie do portu docelowego,
  • odmowa dalszego przewozu i przekierowanie samolotu na najbliższe dostępne lotnisko oraz przekazanie pasażera służbom ochrony lotniska po lądowaniu,
  • przekazanie danych Pasażera celem umieszczenia na liście pasażerów nieakceptowanych na wszystkich rejsach PLL LOT.

 

Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo i komfort nasz oraz naszych współpasażerów – podróżuj odpowiedzialnie!