Ważna Informacja
To ważne: Przed zakupem biletu sprawdź dokumenty wymagane do przekroczenia granicy. » Sprawdź szczegóły

Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie 

Wyciąg z klauzuliotwiera się w nowym oknie 

Przejdź do strony głównej

Twoje ustawienia

Twoje konto

Regulamin korzystania z LOT Business Lounge Mazurek i Polonez

1.       Business Lounge Mazurek i Polonez ( zwane dalej także „Salonem”) przeznaczone są wyłącznie dla pasażerów, oczekujących na rejs wylotowy z Warszawy, realizowany przez jedną z linii lotniczych należących do Star Alliance lub też są w tranzycie do miejsca docelowego, innego niż Warszawa. 

2.       W celu skorzystania z Salonu pasażer jest zobowiązany do dokonania rejestracji w głównej recepcji Salonu poprzez okazanie jednego ze wskazanych poniżej ważnych dokumentów:

a. ważnej w dniu wylotu karty pokładowej w klasie business jednej z linii lotniczych należących do Star Alliance, lub

b. ważnej w dniu wylotu karty pokładowej i odpowiedniej karty programu lojalnościowego jednej z linii lotniczych należących do Star Alliance, lub

c. ważnej w dniu wylotu karty pokładowej na rejs obsługiwany przez  PLL LOT i vouchera wystawionego w ramach programu Miles&More, LOT Dla firm albo przez Biuro LOT lub,

d. dedykowanego zaproszenia do Business Lounge Mazurek .

 

3.      Pasażer powinien posiadać ważną w dniu wylotu kartę pokładową na rejs wylotowy z Warszawy uprawniającą go do skorzystania z Salonu.

4.      Pasażer podróżujący linią lotniczą PLL LOT w klasie Premium Economy może wykupić wstęp do Salonu za jednorazową dopłatą w wysokości 120 PLN.

5.      Pasażerowie podróżujący rejsami czarterowymi w Klasie Biznes mogą skorzystać z Salonu pod warunkiem okazania ważnej karty Star Alliance Gold wydanej w ramach programu lojalnościowego Miles & More LOT.

6.      Pasażerowie podróżujący na podstawie tzw. biletów ID mogą korzystać z salonu wyłącznie po okazaniu dedykowanego zaproszeniem do Salonu lub w przypadku posiadania wymaganego statusu w ramach programu lojalnościowego Miles&More po okazaniu ważnej karty tego programu..

7.       Pasażerowie podróżujący z dziećmi, którzy zgodnie z pkt 2 powyżej są uprawnieni do korzystania z Salonu mogą wprowadzić do Salonu dzieci poniżej 12 roku życia natomiast dzieci powyżej 12 roku mogą korzystać z Salonu jeśli spełniają warunki, o których mowa w ust 2 powyżej. Pasażerom ze statusem HON przysługują dodatkowe uprawnienia w zakresie wprowadzenia do Salonu członków swojej rodziny.

8.       Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą przebywać w Salonie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej uprawnionej do wejścia do Salonu na zasadach określonych w pkt 2 powyżej.

9.       Pasażerowie podróżujący ze zwierzętami mają prawo wprowadzenia do Salonu zwierzęcia zgodnie z obowiązującymi w PLL LOT regulacjami w zakresie podróżowania ze zwierzętami.

10.     Pasażerowie korzystający z Salonu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w wyposażeniu Salonu a także wyrządzone osobom trzecim przebywającym w Salonie spowodowane przez nich samych lub przez wprowadzone przez nich do Salonu dzieci lub zwierzęta.

11.    PLL LOT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione przez Pasażerów w Salonie. Rzeczy pozostawione w Salonie zostaną     przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Lotniska Chopina /+48 (22) 650 20 06; bagaz@polish-airports.com/.

12.    W Salonie obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, fotografowania oraz wprowadzania wózków bagażowych.

13.    Wszystkie osoby przebywające w Salonie powinny zachowywać się życzliwie i tolerancyjnie wobec innych przebywających w Salonie osób, w tym także członków obsługi  Salonu. Jakiekolwiek zachowania, w tym agresywne naruszające powyższe zasady mogą skutkować nałożeniem na osobę naruszającą zasady Regulaminu 6 miesięcznego zakazu wstępu do Salonu.

14.    Maksymalny łączny dzienny czas pobytu Pasażera w salonach Mazurek i Polonez wynosi 4 godziny, po przekroczeniu którego PLL LOT może naliczyć opłatę w wysokości 150 PLN, którą pasażer jest zobowiązany zapłacić w recepcji Salonu. Zasady dotyczące maksymalnego pobytu w Salonie nie dotyczą pasażerów rejsów przesiadkowych w Warszawie oczekujących na kolejny lot, gdy rejs przylotowy i wylotowy są realizowane tego samego dnia, z uwzględnieniem lotów, które odbywają się po północy, ale nie później niż do godz. 5.00 następnego dnia,

15.   Salon jest otwarty codziennie w godzinach 6:15 - 23:00.

16.   Wszelkie uwagi dotyczące działalności Salonu można zgłosić w formie elektronicznej na adres LotBusinessLounge@lot.pl, bądź wypełniając formularz dostępny na stronie www.lot.com lub pisemnie na adres:  
             PLL LOT S.A.
             ul. Komitetu Obrony Robotników  43
             02-146 Warszawa  z dopiskiem Dział Reklamacji

17. W przypadkach nieprzestrzegania zasad, wynikających z niniejszego regulaminu, PLL LOT jest uprawniony do zastosowania wobec osoby naruszającej  czasowy zakaz wstępu do Salonu na czas określony do 6 miesięcy, a w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania zasad Regulaminu całkowity zakaz wstępu do Salonu.

18. Jeżeli pasażer skorzysta z pobytu w salonach Polonez lub Mazurek, a nie wykorzysta biletu tego samego dnia, w którym został zarejestrowany w Salonie, PLL LOT może obciążyć pasażera opłatą za korzystanie z Salonów w wysokości 150 PLN. Pasażer jest zobowiązany do zapłaty nałożonej opłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury od PLL LOT.

19. Regulamin obowiązuje od dnia 03.01.2020 roku.

 

Szczególne zasady korzystania z LOT Business Lounge Mazurek i Polonez w okresie obowiązywania restrykcji związanych z epidemią koronawirusa COVID-19

1. PLL LOT zastrzega możliwość ograniczenia liczby Pasażerów przebywających w Salonie zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

2. Pasażerowie przebywający w Salonie powinni zachowywać dystans minimum 1,5 m względem innych osób. Zasada ta nie dotyczy osób odbywających wspólnie podróż a pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób odbywających wspólnie podróż służbową.

3. W Salonie obowiązuje nakaz noszenia masek ochronnych z wyjątkiem miejsc oznaczonych jako strefa wolna od masek.

4. Z Salonu nie mogą korzystać pasażerowie, u których stwierdzono podczas kontroli na lotnisku temperaturę ciała powyżej 37,5°.