Nowe regulacje w zakresie eksportu z Chin

Nowe regulacje w zakresie eksportu z Chin masek ochronnych i innych środków związanych z COVID-19

Ministerstwo Handlu ChRL, Generalna Administracja Celna ChRL oraz Główny Urząd Nadzoru i Zarzadzania Rynkiem opublikowały Komunikat nr 12 z dnia 25.04.2020 r. dotyczący wzmocnienia nadzoru nad jakością materiałów do zapobiegania COVID-19 przeznaczonych na eksport.

W załączeniu przesyłamy robocze tłumaczenie komunikatu na j. angielski wraz z dwoma załącznikami. Tekst komunikatu w j. chińskim jest dostępny pod tym linkiem.

Z komunikatu wynikają poniższe regulacje.

1. Niemedyczne maski ochronne od dnia 26.04.2020 r. powinny spełniać wymagania chińskie lub kraju (regionu) przeznaczenia. Ministerstwo Handlu ChRL potwierdzi listę producentów masek niemedycznych, którzy posiadają zagraniczne certyfikaty lub są zarejestrowani w Chinach. Lista będzie aktualizowana i jest dostępna na stronie internetowej. Ponadto Główny Urząd Nadzoru i Zarzadzania Rynkiem ma prowadzić listę nieuprawnionych wyrobów i producentów, która będzie aktualizowana i dostępna na stronie internetowej. W przypadku eksportu masek niemedycznych eksporter i importer zobowiązani są do złożenia oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Komunikatu nr 12 (wzór w załączeniu). Oświadczenie zawiera informację o tym, że maski spełniają standardy chińskie lub kraju (regionu) przeznaczenia oraz że importer gwarantuje, że produkt spełnia wymagania kraju (regionu) przeznaczenia oraz akceptuje jaskość produktu. Ponadto importer oświadcza, że maski nie będą wykorzystane do użytku medycznego oraz że poinformuje strony trzecie o braku możliwości wykorzystania masek jako medyczne. Oświadczenie to składane będzie razem z deklaracją eksportową. Urząd celny sprawdzi i zwolni towary na podstawie listy publikowanej na stronie Chińskiej Izby Handlowej Importu i Eksportu Produktów Medycznych i Zdrowotnych (dostępnej pod tym linkiem) pod warunkiem, że nie są one ujęte na ww. liście wyrobów i producentów niespełniających wymagań.

2. Eksporterzy materiałów medycznych takich jak odczynniki do wykrywania COVID-19, maski medyczne, medyczna odzież ochronna, respiratory, termometry na podczerwień, muszą uzyskać międzynarodową rejestrację lub być zarejestrowani w ChRL. Eksporter ww. wyrobów razem z deklaracją celną składa w formie elektronicznej lub pisemnej oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Komunikatu 12 (wzór w załączeniu). W oświadczeniu eksporter informuje, że wywożone towary spełniają wymagania importującego państwa (regionu) lub są zarejestrowane w ChRL. Urząd celny sprawdzi i zwolni towary na podstawie listy publikowanej na stronie Chińskiej Izby Handlowej dla Importu i Eksportu Produktów Medycznych i Zdrowotnych (dostępnej pod tym linkiem).

Załącznik 1
Załącznik 2
Announcement No. 12 in 2020