Ważna Informacja
Rząd polski przedłuża zawieszenie połączeń lotniczych do 11 kwietnia - skorzystaj z elastycznej zmiany rezerwacji LOT na anulowane rejsy

Zarząd

Biuro Zarządu

Zadaniem Biura Zarządu jest obsługa korporacyjna Spółki oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad ładu korporacyjnego. Biuro składa się z sekcji asystenckiej oraz sekcji prawno-organizacyjnej, które zajmują się odpowiednio obsługą asystencko-administracyjną Zarządu oraz organizacją posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, przygotowywaniem uchwał ww. organów statutowych, zarządzeń Prezesa i Członków Zarządu, jak również realizacją procesu udzielania i odwoływania pełnomocnictw w Spółce.