Ważna Informacja
To ważne: Przed zakupem biletu sprawdź dokumenty wymagane do przekroczenia granicy. » Sprawdź szczegóły

Inspekcja wybranych towarów medycznych

Inspekcja wybranych towarów medycznych transportowanych z Chin do Polski

W dniu 10 kwietnia 2020 r. Generalna Administracja Celna ChRL (GACC) opublikowała komunikat informujący, że w celu wzmocnienia nadzoru jakości towarów medycznych przeznaczonych na eksport, została podjęta decyzja o przeprowadzeniu inspekcji wybranych towarów medycznych przeznaczonych na eksport.

Dodatkowymi procedurami sprawdzającymi objęte są następujące towary: maski medyczne, medyczna odzież ochronna, termometry na podczerwień, respiratory, czepki chirurgiczne, gogle medyczne, rękawice medyczne, ochraniacze na obuwie, monitory pacjenta, medyczne ręczniki/chusteczki do dezynfekcji, medyczne środki dezynfekcyjne.

W celu podjęcia działań łagodzących oddziaływanie nowych przepisów LOT Cargo został zobowiązany do przedstawienia danych dot. planowanych w najbliższym czasie odbiorów zamówień. W szczególności o informacje nt.:

  • podmiotu zamawiającego po polskiej stronie,
  • danych eksportera,
  • danych agencji celnej działającej w imieniu zamawiającego,
  • rodzaju i ilości towaru,
  • danych dot. planowanego odbioru (data, lotnisko, operator),
  • pisemnego oświadczenia ze strony importera, że dany towar jest zgodny z polskimi normami.

2020.04.11 15:00