Działy Finansów i Zakupów

Biuro Skarbca

Finanse i zakupy

Odpowiadamy za wsparcie Zarządu w kształtowaniu strategii finansowej Spółki oraz zapewnienie optymalnej polityki pozyskiwania oraz zarządzania środkami finansowymi. W tym zakresie sporządzamy krótko- i długoterminowe prognozy przepływów pieniężnych, realizujemy płatności na poziomie centrali oraz na rynkach zagranicznych, prowadzimy całokształt spraw związanych z rozliczeniami w ramach IATA Clearing House, ubezpieczeniami floty samolotów, zarządzamy należnościami Spółki oraz prowadzimy działalność windykacyjną.

Dodatkowo w ramach biura dokonywana jest regularna analiza sytuacji makroekonomicznej, kontrola ekspozycji narażonej na ryzyko finansowe (paliwowe, walutowe, stopy procentowej, CO2) oraz zawieranie transakcji zabezpieczających.