Ważna Informacja
To ważne: Przed zakupem biletu sprawdź dokumenty wymagane do przekroczenia granicy. » Sprawdź szczegóły

Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie 

Wyciąg z klauzuliotwiera się w nowym oknie 

Przejdź do strony głównej

Twoje ustawienia

Twoje konto

Przed rozpoczęciem prosimy o upewnienie się, czy mają Państwo odpowiednie dokumenty takie jak: ważny paszport, wizę (jeśli wymagana) lub Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) oraz jeżeli to wymagane inne dokumenty, które upoważniają do wjazdu na terytorium obcego kraju.


Podróż do/z USA bez wizy - Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA)

W dniu 11 listopada 2019 r. Polska przystąpiła do programu ruchu bezwizowego (VWP - Visa Waiver Program). Jeżeli więc wybierają się Państwo do Stanów Zjednoczonych na okres krótszy niż 90 dni w celach turystycznych bądź biznesowych z polskim lub innym paszportem państwa uczestniczącego w programie VWP* nie mają Państwo obowiązku posiadania wizy. Podczas podróży bez wizy wymagana jest jednak elektroniczna autoryzacja podróży do/z/przez Stany Zjednoczone (ESTA - Electronic System for Travel Authorization).

Rejestracja możliwa jest on-line: https://esta.cbp.dhs.gov/.

Jeżeli posiadają Państwo ważną wizę do Stanów Zjednoczonych Ameryki nie muszą Państwo występować o autoryzację ESTA

Ważne:

  • Wniosek ESTA należy złożyć nie później niż 72 godziny przed planowanym wylotem.
  • Gdy podróżują Państwo bez wizy – na podstawie rejestracji w systemie ESTA, w dniu wylotu muszą mieć Państwo wykupiony bilet powrotny z USA
  • Jeżeli zmieniali Państwo paszport lub/i nazwisko lub jeśli Państwa poprzedni autoryzacja ESTA wygasła, przepisy zobowiązują Państwa do ponownego złożenia wniosku o nową autoryzację ESTA.
  • Przy wypełnianiu wniosku o autoryzację ESTA prosimy o dokładne podawanie informacji i zapisywanie ich w taki sam sposób jak widnieją w paszporcie.


Wszelkie informacje na temat podróży do USA znajdują się na stronie ambasady amerykańskiej: https://pl.usembassy.gov/.

*Kraje, których obywatele wymagają rejestracji ESTA: Polska, Andora, Australia, Austria, Belgia, Brunei, Czechy, Chile, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Monako, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Wielka Brytania.

Podróż do/z USA - Wiza

Polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal będą musieli ubiegać się o odpowiednią kategorię wizy. O wizę będą musiały ubiegać się również te osoby, które otrzymały odmowę w systemie ESTA.

Deklaracje celne i wizowe do USA

Wzór deklaracji do pobrania

W związku z wdrożeniami nowego programu elektronicznego na lotniskach docelowych PLL lot w USA pasażerowie nie są już zobowiązani do wypełniania obecnie używanego papierowego formularza I-94. To rozwiązanie ułatwi pasażerom przejście przez punkt kontroli celnej i imigracyjnej w USA. Otrzymaną od stewardes deklarację celną prosimy wypełnić czytelnie (pismem drukowanym) długopisem lub wiecznym piórem. Zgodność podanych informacji z prawdą należy poświadczyć podpisem. Przed przystąpieniem do wypełnienia deklaracji prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną poniżej. Wszelkich informacji i pomocy udzieli Państwu personel pokładowy. Deklarację po wypełnieniu należy wraz z paszportem przedstawić w trakcie kontroli paszportowej i celnej.

Deklarację celną otrzymają Państwo od stewardesy. Prosimy wypełnić ją czytelnie (pismem drukowanym) długopisem lub wiecznym piórem. Prawdziwość podanych informacji należy poświadczyć własnoręcznym podpisem.

WALUTA I ŚRODKI PIENIĘŻNE

Przewóz waluty lub środków pieniężnych jest legalny bez względu na sumę. Jednakże podróżny, który wywozi ze Stanów Zjednoczonych lub wwozi tam więcej niż 10 tys. dol. (w walucie USA albo jej równowartość w walucie obcej, lub łącznie) w postaci monet, banknotów, czeków podróżnych lub papierów wartościowych na okaziciela, takich jak przekazy pieniężne, czeki osobiste lub bankowe, akcje lub obligacje, jest prawnie zobowiązany do zgłoszenia tej sumy na kwestionariuszu Służby Celnej USA nr 4790. Podróżny musi wypełnić taki kwestionariusz nawet wtedy, gdy walutę lub środki pieniężne przewozi dla niego inna osoba. Niewypełnienie wymaganego kwestionariusza lub podanie niepełnej sumy przewożonych środków pieniężnych może spowodować konfiskatę całej waluty i wszystkich papierów wartościowych oraz kary administracyjne i/lub dochodzenie kryminalne.

PRODUKTY ROLNE I ZWIERZĘCEChcąc zapobiec przenikaniu niebezpiecznych szkodników i zakazanych zwierząt, ogranicza się przywóz następujących artykułów: owoców, warzyw, roślin, produktów roślinnych, gleby, mięsa, przetworów mięsnych, ptaków, ślimaków oraz innych żywych zwierząt lub produktów zwierzęcych. Podróżny, który nie zgłosi wszystkich tego rodzaju artykułów celnikowi lub inspektorowi rolniczemu, podlega karze, a artykuły mogą ulec konfiskacie.

WYJAŚNIENIA DODATKOWEWszystkie osoby mogą być poddane przesłuchaniu i rewizji (także ich mienie). Nielegalny przywóz substancji zastrzeżonych (narkotyków, chemikaliów, leków dostępnych tylko na receptę, a bez dołączonej recepty itd.), bez względu na liczbę, stanowi pogwałcenie prawa Stanów Zjednoczonych.

Przed rozpoczęciem prosimy o upewnienie się, czy mają Państwo odpowiednie dokumenty takie jak: ważny paszport, wizę (jeśli wymagana) lub Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) oraz jeżeli to wymagane inne dokumenty, które upoważniają do wjazdu na terytorium obcego kraju.