Ważna Informacja
To ważne: Przed zakupem biletu sprawdź dokumenty wymagane do przekroczenia granicy. » Sprawdź szczegóły

Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie 

Wyciąg z klauzuliotwiera się w nowym oknie 

Przejdź do strony głównej

Twoje ustawienia

Twoje konto

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej (UE) istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy 27 państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii. Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające tych wymogów należy przekazać do oficjalnego usunięcia po przybyciu do UE.

 1. Małe ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza10 kilogramów na osobę.
 2. Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:
  • pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramówna osobę, oraz że:
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Chorwacja, Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramówna osobę, oraz że
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu otwarcia;
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
 3. Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:
  • pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramówna osobę, oraz że:
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Chorwacja, Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
 4. Małe ilości produktów rybołówstwa przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że:
  • ryby świeże są wypatroszone;
  • waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.
  Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii.
 5. Małe ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki jedynie pod warunkiem, że:
  • pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę,
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Chorwacja, Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę.
  Należy zauważyć, że dozwolone jest wwożenie małych ilości produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kilku z pięciu powyższych kategorii (ust. 1-5), pod warunkiem że spełnione są warunki określone we wszystkich stosownych ustępach.
 6. Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów zwierzęcych jedynie wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, które obejmują:
  • wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim urzędowym świadectwie weterynaryjnym WE;
  • przedstawienie towarów, razem z właściwą dokumentacją, w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.
 7. Zwolnione produkty pochodzenia zwierzęcego

  Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:

  • Chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze) niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;
  • Suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;
  • Ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne;
  • Oliwki nadziewane rybami;
  • Makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;
  • Buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;
  • Wszelkie inne produkty spożywcze niezawierające świeżego lub przetworzonego mięsa lub produktów mleczarskich i zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów jajecznych lub produktów rybołówstwa.
 8. Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane z gatunków chronionych W przypadku niektórych gatunków chronionych mogą występować dodatkowe ograniczenia. Na przykład w przypadku kawioru z ikry gatunków jesiotra, ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów na osobę.