We use cookies to enhance the service on lot.com.
Should you not wish to have cookies sent to your hard disk please change the settings on your browser accordingly.


Privacy and cookies policy for lot.comopens in new window

Excerpt from clauseopens in new window 

Back to home page

Your settings

Your account

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
z dnia 1 września 2018 r. –„Zasady oferowania Usługi E-prasy”

1. PLL LOT S.A. pośredniczy w oferowaniu pasażerom, którzy zakupili elektroniczny bilet lotniczy na dowolnie wybranej trasie Usługi E-prasy polegającej na dostępie do prasy elektronicznej  przez okres podróży lotniczej w opcji bezpłatnej i odpłatnej.

2. Dostawcą Usługi E-prasy jest Media Carrier GmbH z siedzibą w Muthmannstraße 1, 80939 Monachium, Niemcy,  numer wpisu w rejestrze sądowym HRB 194121, VAT ID DE 177565626 (dalej „Dostawca Usługi E-prasy”). Usługa E-prasy jest realizowana przez Dostawcę Usługi E-prasy na podstawie własnego regulaminu świadczenia Usługi E-prasy (dalej „Regulamin Usługi”), który akceptowany jest przez pasażera każdorazowo przed skorzystaniem z Usługi  E-prasy.

3. Opcja bezpłatna Usługi E-prasy to limitowany bezpłatny dostęp do prasy elektronicznej polegający na dostępie do określonej ilości pobrań prasy w ramach zakupionego przez pasażera elektronicznego biletu lotniczego. Ilość pobrań prasy w limicie bezpłatnym jest uzależniona od długości rejsu oraz wybranej klasy podróży. W przypadku, podróży z przesiadką limity w ramach tras łączą się. Pasażer otrzymuje informację o otrzymanym bezpłatnym limicie pobrań prasy w ramach Usługi E-prasy w potwierdzeniu rezerwacji elektronicznego biletu lotniczego. Szczegółowe informacje o zakresie pobrań prasy w ramach bezpłatnego limitu dostępne są pod linkiem: www.lot.com/digitalpress.

4. Opcja odpłatna Usługi E-prasy to odpłatny dostęp do prasy elektronicznej, z którego pasażer może skorzystać po wykorzystaniu bezpłatnego limitu pobrań prasy w ramach zakupionego elektronicznego biletu lotniczego. Płatność realizowana jest bezpośrednio na rzecz Dostawcy Usługi E-prasy według cennika i na zasadach określonych w Regulaminie Usługi stosowanego przez Dostawcę Usługi E-prasy.  

5. Warunkiem skorzystania z Usługi E-prasy jest zakupienie elektronicznego biletu lotniczego na dowolnie wybranej trasie a następnie zalogowanie się do serwisu Dostawcy Usługi E-prasy podając numer rezerwacji lotniczej i nazwisko pasażera. Szczegółowe informacje na temat dostępu do serwisu Usługi E-prasy są dostępne pod linkiem: www.lot.com/digitalpress.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem z bezpłatnego dostępu do Usługi  E-prasy należy zgłaszać do PLL LOT S.A. na adres mailowy: passenger.claims@lot.pl lub drogą pocztową na adres Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa w ciągu 21 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Postanowienia §8 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A. znajdują odpowiedni zastosowanie. W pozostałych przypadkach dotyczących korzystania z Usługi E-prasy reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do Dostawcy Usługi E-prasy zgodnie  z postanowieniami Regulaminu Usługi stosowanego przez Dostawcę Usługi E-prasy.