Ważna Informacja
Restrykcje wjazdowe wybranych krajów związane z prewencyjnymi działaniami epidemiologicznymi (koronawirus)

Kadry, Płace, Ubezpieczenia

Dział Kadr, Płac, Ubezpieczeń 

Do zadań Działu należy m.in. nawiązywanie stosunków pracy w ramach umowy o pracę z Pracownikami PLL LOT S.A., prowadzenie indywidualnej obsługi Pracowników w zakresie: prowadzenia akt osobowych, awansowania i zmiany wynagrodzeń Pracowników, przenoszenia Pracowników i zmiany ich przypisania organizacyjnego, ewidencji urlopów długoterminowych (bezpłatnych wychowawczych), świadczeń rehabilitacyjnych, emerytur, rent, wydawanie i aktualizacja dokumentów kadrowych (zaświadczeń w ramach stosunku pracy, legitymacji pracowniczych i ubezpieczeniowych, zaświadczeń dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych, przesyłanie odpowiedzi i udzielanie informacji dla instytucji państwowych, komornika, policji, ZUS); archiwizacja dokumentów kadrowych (zgodnie z zapisami Ustawy). Prowadzenie obsługi Pracowników PLL LOT S.A. w zakresie pakietów ubezpieczeniowych i usług medycznych. Sporządzanie i rozliczanie list płac dla Pracowników, Pracowników skierowanych i zleceniobiorców. Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, Współpraca z ZUS. Administrowanie ubezpieczeniami inwestycyjnymi i na życie. Rozliczanie czasu pracy Pracowników.  
Dział Kadr współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi LOT. Zespół liczy 13 osób. Główną umiejętnością potrzebną do pracy w tym Biurze jest znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracowników działu kadr wyróżnia umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu, komunikatywność i łatwość nawiązywania relacji.