Usługi dodatkowe

Podwyższenie klasy podróży? Ubezpieczenie? A może chciałbyś przeczytać prasę cyfrową? Sprawdź nasze usługi dodatkowe! Skorzystaj także z wynajmu samochodu, zarezerwuj hotel i wycieczkę.

Uwaga: Zakup i świadczenie usług podmiotów trzecich za pośrednictwem strony lot.com odbywa się na warunkach regulaminów świadczenia usług tych podmiotów. Faktury dokumentujące zakup usług podmiotów trzecich wystawiane są przez podmioty świadczące te usługi. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług przez podmioty trzecie rozpatrywane są wyłącznie przez te podmioty.