Zamów fakturę

  • Jeżeli masz aktywną rezerwację, możesz wygenerować fakturę w zakładce Zarządzaj rezerwacją (Otwiera się w nowym oknie)
  • Jeżeli Twoja podróż została już ukończona, wypełnij poniższy formularz
  • Potrzebujesz otrzymać fakturę za rezerwację zakupioną przez pośrednika? Skontaktuj się bezpośrednio z wystawcą biletu.

Wszystkie pola obowiązkowe zostały oznaczone (*)

Faktura w języku węgierskim jest dostępna wyłącznie dla dokumentów wystawionych na rynku węgierskim.

Dane do faktury

Typ faktury

Wybierz dokładnie 1

Twoje bilety / Usługi dodatkowe

Dokumenty

Grupa elementów
080

Dane firmy do faktury

Administratorem danych osobowych są Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z wystawieniem faktury VAT. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wystawieniem faktury VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360). Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej (format PDF) na ww. adres, przez PLL LOT S.A, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). Zakup i świadczenie usług podmiotów trzecich dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej odbywa się na warunkach określonych przez te podmioty w regulaminach świadczenia usług dostępnych na stronach internetowych tych podmiotów. Faktury dokumentujące zakup usług podmiotów trzecich są wystawiane wyłącznie przez podmioty świadczące te usługi. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług przez podmioty trzecie powinny być kierowane do tych podmiotów, które są wyłącznie upoważnione do rozpatrzenia reklamacji.