Ubezpieczenie Podróżne

Ubezpieczenie podróżne Chubb dla Klientów LOT

Teraz nasze ubezpieczenie obejmuje następstwa zakażenia wirusem Covid 19.

Wyjeżdżasz na wakacje, a może planujesz podróż służbową? Dzięki ubezpieczeniu podróżnemu nie musisz się martwić o komplikacje czy dodatkowe wydatki. LOT wraz z Chubb przygotował trzy opcje ubezpieczenia, dzięki czemu możesz wybrać tę, która najbardziej Ci odpowiada.

Opcje Twojego ubezpieczenia podróżnego

Wariant 1: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży

Jest to ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i skrócenia podróży. Zapewnia pokrycie kosztów, jakie mogą Państwo ponieść w związku z odwołaniem lub skróceniem podróży z powodu wskazanego w Ogólnych warunkach ubezpieczenia (Otwiera się w nowym oknie) to jest np.

 • Śmierci
 • Nagłego zachorowania
 • Poważnych następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Powikłań ciąży
 • Istotnej straty mienia będącego własnością Ubezpieczonego wskutek: pożaru, pęknięcia rur wodociągowych, sił natury, przestępstw popełnionych przez osobę trzecią.
 • Nieprzewidzianego wezwania do sądu, które nie może zostać odroczone, jeżeli osoba ubezpieczona została wezwana w charakterze świadka lub ławnika
 • Niespodziewanego rozwiązania istniejącej umowy o pracę z przyczyn operacyjnych oraz zarejestrowania się, jako osoby bezrobotnej

Chubb pokryje koszty podróży i/lub zakwaterowania, które poniesiesz przed rozpoczęciem podróży, anulując lub skracając podróż z przyczyn określonych w Ogólnych warunków ubezpieczenia (Otwiera się w nowym oknie)

Opcja 2: Ubezpieczenie podróżne bez ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z podróży

Jest to ubezpieczenie na zagraniczne wyjazdy wakacyjne lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zapewnia on ochronę ubezpieczeniową na wypadek poniesienia kosztów medycznych poza granicą Francji, będących następstwem nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku; zagubienia, zniszczenia lub opóźnienia bagażu; utraty pieniędzy oraz szeregu innych zdarzeń losowych, które mogą mieć miejsce podczas podróży za granicę. Ubezpieczenie jest ważne dla rezerwacji podróży w obie strony jak również dla podróży w jedną stronę przez LOT, o ile przed wylotem lot powrotny został zarezerwowany z powrotem do Francji. Podróż w obie strony nie musi być rezerwowana za pośrednictwem strony transakcyjnej LOT.

Poniżej przedstawiamy główne ryzyka, które są objęte ochroną ubezpieczeniową:

 • Koszty leczenia
 • Pobyt w szpitalu
 • Repatriacja do Francji
 • Koszty nagłego leczenia stomatologicznego
 • Kradzież, utrata lub zniszczenie bagażu
 • Koszty zakwaterowania i/lub koszty podróży osoby wezwanej do opieki nad Ubezpieczonym
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć, inwalidztwo)
 • Odpowiedzialność cywilna

Zapoznaj się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia (Otwiera się w nowym oknie) aby sprawdzić szczegółowy zakres i wyłączenia odpowiedzialności.

Opcja 3: Kompleksowe ubezpieczenie podróżne

Wariant ten jest ubezpieczeniem kompleksowym, obejmującym wszystkie świadczenia w ramach wariantu I (rezygnacja z podróży) i wariantu II (ubezpieczenie podróżne).

W celu sprawdzenia wszystkich informacji dotyczących oferty ubezpieczeniowej (w tym wyłączeń i warunków specjalnych) zapoznaj się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia (Otwiera się w nowym oknie)

Jeżeli chcesz zgłosić roszczenie skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +33 170 77 82 82

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 16:30

Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące ochrony skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +33 170 77 82 82

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 16:30