Odpraw się online

Odprawa online możliwa jest na 24 godziny przed planowanym odlotem.

Wybierz jeden ze sposobów odprawy.
Odprawa dostępna wyłącznie na lotnisku

Jeżeli odmówiono Państwu przyjęcia na pokład lub Państwa lot został odwołany lub opóźniony o co najmniej dwie godziny, możecie Państwo poprosić obsługę na stanowisku odpraw lub w punkcie przyjęć pasażerów na pokład samolotu o tekst określający przysługujące Państwu prawa, w szczególności w odniesieniu do odszkodowania i należnej Państwu pomocy.