Usługi dodatkowe

Odkryj nowy wymiar komfortu podróżowania z naszymi usługami dodatkowymi! Personalizuj swoje doświadczenie zgodnie z Twoimi potrzebami, korzystając z licznych ofert. 

Zarządzaj swoją rezerwacją i wybieraj dowolne usługi dodatkowe!

Uwaga: Zakup i świadczenie usług podmiotów trzecich za pośrednictwem strony lot.com odbywa się na warunkach regulaminów świadczenia usług tych podmiotów. Faktury dokumentujące zakup usług podmiotów trzecich wystawiane są przez podmioty świadczące te usługi. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług przez podmioty trzecie rozpatrywane są wyłącznie przez te podmioty.