Ważna Informacja
Od czerwca wznawiamy loty krajowe. Sprawdź szczegóły nowej siatki połączeń.

Zarząd

Biuro Zarządu

Zadaniem Biura Zarządu jest obsługa korporacyjna Spółki oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad ładu korporacyjnego. Biuro składa się z sekcji asystenckiej oraz sekcji prawno-organizacyjnej, które zajmują się odpowiednio obsługą asystencko-administracyjną Zarządu oraz organizacją posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, przygotowywaniem uchwał ww. organów statutowych, zarządzeń Prezesa i Członków Zarządu, jak również realizacją procesu udzielania i odwoływania pełnomocnictw w Spółce.