Planowanie i Kontroling

Planowanie i Kontroling

Biuro Planowania i Kontrolingu odpowiada za współtworzenie budżetów, strategii oraz planów długoterminowych. Jako Pracownicy tego obszaru, współtworzymy nowoczesny system raportowy,
przygotowują raporty finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, cash flow), odpowiadamy za analizę odchyleń budżetowych, a także rekomendujemy działania korygujące. Jednym z naszych zadań jest
analiza danych operacyjnych i finansowych orax prezentacja wniosków. Na podstawie ich pogłębionych analiz biznesowych, Zarząd podejmuje decyzje. Zespół Biura Planowania i Kontrolingu liczy 8 osób. Specjaliści ściśle współpracują z biurami merytorycznymi w zakresie ich potrzeb analitycznych. Umiejętność analizy danych, zaangażowanie i dokładność, to cechy które wyróżniają pracowników Biura Kontrolingu.