Transformacja i Rozwój Biznesu

Biuro Transformacji i Rozwoju Biznesu

Dynamiczny wzrost operacji - taki, jak LOT notują nieprzerwanie od 2015 roku, wiąże się z wieloma wyzwaniami organizacyjnymi. Nowa skala działalności wymaga nowych procesów biznesowych, partnerów i narzędzi. Biuro Transformacji i Rozwoju Biznesu dba o najwyższą jakość wszystkich tych elementów.
Pracując w tym biurze weźmiesz udział w projektach o znaczeniu strategicznym na styku wszystkich obszarów funkcjonalnych, aby zapewnić długoterminową efektywność organizacyjną. Zadania, które będziesz realizował wynikać będą bezpośrednio ze strategii LOT i pochodzić od Zarządu Spółki.
Każdy projekt prowadzony jest od identyfikacji potrzeby biznesowej do wdrożenia proponowanych zmian oraz oceny rezultatów. W pracy w tym Biurze wykorzystasz narzędzia analityczne, dane wewnętrzne i rynkowe, aby wyliczyć zasadność biznesową każdej podejmowanej inicjatywy.
Organizacyjnie Biuro Transformacji i Rozwoju Biznesu podzielone jest na 3 działy realizujące zadania w różnych obszarach funkcjonalnych:
  • Dział Projektów Strategicznych

Dział ten współpracuje z obszarami merytorycznymi w zakresie działań optymalizacyjnych. Zajmuje się prowadzeniem dużych projektów handlowych, m.in. w obszarach sprzedaży i dystrybucji.

  • Dział Rozwoju Biznesu
Do głównych zadań Działu Rozwoju Biznesu należą: koordynacja procesu otwierania nowych połączeń, rozwój obecności handlowej na obecnych rynkach, poszukiwanie szans rozwojowych na nowych rynkach, a także tworzenie nowej oferty biznesowej.
  • Dział Customer Experience
Dział Customer Experience dba o najwyższą jakość produktu i zadowolenie Pasażera od momentu zakupu biletu do końca podróży - podczas odprawy, boardingu, na pokładzie i po wylądowaniu. Projekty prowadzone w tym dziale obejmują m.in. obsługę Pasażera, przebieg boardingu, standard produktu, catering i komfort podróży oraz analitykę w zakresie preferencji Pasażerów i ich satysfakcji z korzystania z usług LOT.