Muszę przewieźć lekarstwa w niskiej temperaturze, gdzie je powinienem umieścić?

Leki możesz przewozić wyłącznie w swojej lodówce podróżnej lub w opakowaniu z suchym lodem. Wypełnij formularz MEDIF i skontaktuj się z LOT Contact Center (nie później niż 72 godziny przed wylotem).

Suchy lód może być przewożony w bagażu kabinowym lub rejestrowanym za zgodą przewoźnika lotniczego, w ilości nie przekraczającej 2,5 kg masy netto, jeżeli został wykorzystany do pakowania towarów łatwo psujących się (bez dodatkowego ryzyka), pod warunkiem, że opakowanie umożliwia wydalanie dwutlenku węgla, gazowego CO2.

Każde opakowanie zawierające suchy lód musi być oznakowane „DRY ICE” lub „CARBON DIOXIDE, SOLID” z podaną wagą netto suchego lodu lub z oznaczeniem, że jest go 2.5 kg lub mniej.

Uzupełnij dokument w języku polskim lub angielskim i prześlij go za pomocą formularza.