Problemy z bagażem

Zaginęła Twoja walizka? Nie możesz znaleźć nadanego sprzętu sportowego? Jeżeli masz problem z bagażem, skontaktuj się z obsługą Biura LOST & FOUND i dokonaj formalnego zgłoszenia przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu.

Bagaż uszkodzony (uszkodzenie walizki/torby/plecaka, zniszczenie lub braki w zawartości bagażu)

Jeżeli po przylocie stwierdzisz, że Twój bagaż uległ uszkodzeniu, to niezwłocznie zgłoś problem i sporządź protokół szkody. Po przekazaniu informacji otrzymasz oficjalne potwierdzenie zgłoszenia szkody wraz z numerem referencyjnym.
Ważne: zachowaj protokół szkody do zakończenia sprawy.

Zagubiony-bagaz

Jeżeli nie poinformujesz o szkodzie bezpośrednio po przylocie, możesz złożyć zawiadomienie pisemnie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty odbioru bagażu. Chcemy jednak podkreślić, że w przypadku takiego zgłoszenia, musisz udowodnić, że szkoda nastąpiła w czasie, gdy bagaż pozostawał pod opieką przewoźnika.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody związane z utratą walorów estetycznych bagażu, wynikających z jego eksploatacji, tj. zarysowania, otarcia, wgniecenia, jak również za zniszczenia powstałe w wyniku przeciążenia i przeładowania, pęknięcia szwów oraz wyrwania ząbków suwaków. Dodatkowo nasza linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z działaniem zgodnym z przepisami i wymogami władz państwowych, w tym security i/lub niezastosowaniem się pasażerów do nich.

Bagaż opóźniony (brak bagażu po przylocie)

Jeżeli po przylocie zauważysz brak Twojego bagażu na taśmie, musisz bezzwłocznie zgłosić ten fakt i sporządzić protokół reklamacyjny. Otrzymasz oficjalne potwierdzenie zgłoszenia/PIR z nadanym numerem referencyjnym (np. WAWLO10123). Zachowaj ten dokument do zakończenia sprawy reklamacji.

Bagaż poszukiwany będzie za pomocą międzynarodowego systemu poszukiwania bagażu World Tracer. Masz do niego dostęp - wejdź na stronę internetową za pomocą poniższego przycisku i podaj nr referencyjny protokołu.

W przypadku opóźnienia całego bagażu poza krajem zamieszkania pasażera gwarantujemy zwrot kosztów poniesionych na zakup najpotrzebniejszych rzeczy w czasie oczekiwania na bagaż (artykułów toaletowych, bielizny, ubrań) do wysokości 100 USD. Zakupy kosmetyków, perfum oraz innych rzeczy niebędących niezbędnymi artykułami pierwszej potrzeby nie będą refundowane.

Jeżeli przez okres 5 dni od daty zgłoszenia bagaż nie zostanie zlokalizowany, skontaktuj się z nami na poniższy adres:

Centralne Biuro Poszukiwań Bagażu PLL LOT S.A.
Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa - Okęcie 
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
fax: +48 22 650-25-54
e-mail: 
poszukiwanie.bagazu@lot.pl

oraz dostarcz dokładną listę zawartości bagażu w celu kontynuowania szczegółowej procedury poszukiwawczej. Skorzystaj z poniższego Kwestionariusza Bagażowego (wykaz zawartości). Dokument wydrukuj, wypełnij i wyślij do Centralnego Biura Poszukiwania Bagażu. Po odnalezieniu bagażu, dostarczymy go na własny koszt pod podany w protokole adres.

Zaginięcie bagażu

Jeżeli mimo przeprowadzonego poszukiwania Twój bagaż nie został odnaleziony, prześlij wypełnione dokumenty reklamacyjne pocztą lub faksem na poniższy adres:

Polskie Linie Lotnicze S.A. Sekcja Obsługi Reklamacji
ul. Komitetu Obrony Robotników 43
02-146 Warszawa
fax: + 48 22 606-62-91

lub wypełnij poniższy formularz:

Wymagane dokumenty:

 • opis szkody,
 • wydruk protokołu uszkodzenia bagażu lub braku bagażu/PIR,
 • dokumenty podróży (numer biletu lub wydruk z numerem rezerwacji, karty pokładowe, wywieszka bagażowa),
 • rachunki za naprawę bagażu,
 • zaświadczenie potwierdzające brak możliwości naprawy bagażu (jeśli to możliwe to również rachunek dokumentujący wartość uszkodzonej walizki/torby),
 • w przypadku reklamacji dotyczących uszkodzonej zawartości lub braków - dodatkowo wykaz rzeczy będących przedmiotem reklamacji oraz rachunki potwierdzające ich wartości,
 • w przypadku reklamacji dotyczących uszkodzenia lub braków w zawartości - lista przedmiotów oraz rachunki potwierdzające ich wartość,
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty w przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu (np. rachunki za zakup artykułów pierwszej potrzeby),
 • w przypadku zaginięcia bagażu - opis bagażu wraz z wykazem zawartości (Kwestionariusz Bagażowy) i wyceną, oraz rachunki dokumentujące wartość rzeczy będących przedmiotem reklamacji.

Terminy zgłoszenia szkody bagażowej

Zastrzeżenia odnośnie odebranego bagażu możesz złożyć w prawnie przewidzianych terminach:

 • Uszkodzenia, braki w bagażu - w ciągu 7 dni od odbioru bagażu.
 • Refundacja zakupów w przypadku opóźnienia bagażu - w ciągu 21 dni od odbioru bagażu.
 • Zagubienie bagażu - w ciągu 2 lat.

W takim przypadku musisz udowodnić, że szkoda powstała w trakcie transportu lotniczego.