Ile pieniędzy mogę przewieźć samolotem?

Planujesz przewieźć środki pieniężne i zastanawiasz się, od jakiej kwoty powinieneś zadeklarować ten fakt odpowiednim służbom? Nie wiesz, ile pieniędzy mozna przewieźć samolotem? Poniżej sprawdzisz ogólne informacje dotyczące przewozu gotówki podczas podróży lotniczej.

Pamiętaj, że przedstawione tu limity przewozu środków pieniężnych nie są unikalne dla transportu lotniczego i obowiązują przy wszystkich formach przekraczania granicy. Aktualne informacje dotyczące limitów w przewozie środków pienieżnych znajdziesz na oficjalnych stronach rządowych.

Ile pieniędzy można przewieźć samolotem?

To, ile pieniędzy można przewieźć samolotem zależy przede wszystkim od tego, między jakimi krajami odbywa się podróż, a także od przepisów celnych i wytycznych TSA. Ponadto każda linia lotnicza może mieć własny zestaw zasad lub zaleceń dotyczących przewożenia gotówki. Znajomość tych zasad może pomóc w zapewnieniu płynnego doświadczenia na lotnisku i podczas lotu.

Co jest uznawane za środek płatniczy podlegający wspomnianym limitom?

Środkami płatniczymi, których dotyczy konieczność deklaracji podczas przewożenia przez granicę państw są m.in.:

  • gotówka w walucie polskiej lub obcej
  • banknoty, monety wycofane z obiegu o określonej wartości
  • papiery wartościowe
  • czeki
  • weksle
  • kruszce szlachetne, np. złote lub srebrne monety, sztabki

Zobacz również