Czy mogę podróżować z rozrusznikiem serca?

Zastanawiasz się, czy z rozrusznikiem serca można latać samolotem? Chcesz upewnić się, czy podróż samolotem z rozrusznikiem serca jest bezpieczna? Zapoznaj się z informacjami poniżej, jeśli ty lub bliska osoba planuje podróż samolotem i korzysta z rozrusznika serca, głębokiego stymulatora mózgu lub innych urządzeń medycznych.

Sam rozrusznik lub inne urządzenia medyczne jako przedmioty nie stanowią przeciwwskazań do odbycia podróży lotniczej. Pamiętaj jednak, że powiązaną kwestią jest stan zdrowia osoby podróżującej, z którego bezpośrednio wynika konieczność korzystania z takiego urządzenia - z tego powodu jeśli podróżujesz z rozrusznikiem serca, głębokim stymulatorem mózgu (DBS) lub protezą stawu, w pierwszej kolejności skontaktuj się z lekarzem. 

Korzystanie ze wspomnianych urządzeń nie stanowi problemu podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku - należy jedynie poinformować pracownika kontroli o fakcie ich posiadania.


Radioizotopowe rozruszniki serca i inne urządzenia medyczne o podobnym stopniu sprzężenia z użytkownikiem, również te zasilane bateriami litowymi, mogą być przenoszone jedynie jako wszczep lub urządzenie zewnętrzne zamontowane w toku procedury medycznej.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Możesz także skorzystać z Wyszukiwarki Przedmiotów Zabronionych, udostępnionej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.