Gdzie znajdę informację na którym terminalu ląduje mój samolot?

Informacje na temat terminalu przylotu znajdziesz na lotnisku miejsca docelowego na tablicy przylotów lub na stronie danego portu.