Pięknie zjednoczeni w walce, by pokonać raka piersi – po raz 13. dołączamy do kampanii Różowej Wstążki

Czas czytania 🕗 2 minuty | Data aktualizacji: 28 marca 2024

Październik uznawany jest na całym świecie za miesiąc walki z rakiem piersi (tzw. różowy październik). Nasza firma już po raz trzynasty wspiera światową, społeczną kampanię na rzecz walki z tą chorobą, zainicjowaną przez Estée Lauder Companies.

Przypinamy wstążki

Znakiem rozpoznawczym kampanii w LOT są różowe wstążki, które członkowie Personelu Pokładowego przypinają do mundurów przez cały miesiąc w ramach promocji profilaktyki raka piersi.

#CzasPokonaćRakaPiersi

Przed 30 laty, gdy jeszcze nie mówiono otwarcie o raku piersi, Evelyn H. Lauder podjęła odważny krok. W 1992 roku stworzyła różową wstążkę i rozpoczęła Kampanię na rzecz Walki z Rakiem Piersi. Jej celem było zwiększenie świadomości na temat tej choroby, która dotyka głównie kobiety i wówczas była traktowana jako temat tabu. Evelyn Lauder postawiła na współpracę i zjednoczenie ludzi na całym świecie w walce przeciwko rakowi piersi. Inicjatywa Evelyn H. Lauder dała początek globalnemu ruchowi, którego celem jest położenie kresu chorobie i jej eliminacja z naszego życia. Kampania, którą zapoczątkowała, trwa do dziś i co roku przypomina, że jedynie zjednoczeni, możemy wygrać.

Zjednoczeni w walce

Tegoroczna kampania Estée Lauder Companies skupia się na haśle "Pięknie zjednoczeni w Walce, by pokonać Raka Piersi". To zjednoczenie objawia się poprzez działania ambasadorek, partnerów, pracowników firm, klientów i wszystkich, którzy wspierają walkę z chorobą – najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. 

Przeczytaj więcej o naszych działaniach