Podróż dziecka bez opiekuna

Dziecko podróżuje bez opiekuna

Zasady ogólne

  • Dzieci do 12 roku życia mogą podróżować samodzielnie jedynie pod specjalną asystą naszego personelu naziemnego i pokładowego.
  • Dzieci powyżej 12 roku życia mogą podróżować samodzielnie lub na życzenie rodzica skorzystać z wykwalifikowanej asysty. 
  • Z usługi aysysty nie muszą korzystać dzieci będące pod opieką osoby, która skończyła 16 lat.
  • Dzieci do 16 roku życia, które podróżują samodzielnie (z wykupioną lub niewykupioną asystą), nie mogą przewozić zwierząt (ani na pokładzie ani w luku bagażowym).

Usługę zamówisz wyłącznie w biurach sprzedaży LOT-u lub za pośrednictwem naszego LOT Contact Center.

Prosimy mieć na uwadze, że usługa asysty NIE jest dostępna na rejsach typu code-share.

Wiek Twojego dziecka

Dzieci do 5 roku życia

Dzieci w wieku od 8 dnia życia do 5 roku mogą podróżować samodzielnie jedynie z dedykowaną eskortą. Przypisana stewardessa towarzyszy Twojemu dziecku od momentu odprawy biletowo-bagażowej, aż do chwili odebrania dziecka przez wyznaczoną osobę dorosłą na lotnisku docelowym. W przypadku skorzystania z usługi eskorty, należy pokryć cenę biletu stewardessy.

Dzieci w wieku od 5 do 12 lat

Dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat podróżujących samodzielnie oferujemy specjalną asystę. Opiekę sprawuje członek personelu pokładowego LOT-u oraz pracownicy obsługi pasażerskiej, kolejno wyznaczeni w procesie obsługi naziemnej.

Młodzież w wieku od 12 do 17 lat

Młodzież w wieku od 12 do 17 lat może już podróżować samodzielnie, bez konieczności specjalnej asysty. Jeśli postanowisz jej nie rezerwować, będziemy traktować Twoje dziecko jak dorosłego i samodzielnego pasażera. Oczywiście, w razie opóźnienia lub anulowania lotu chętnie pomożemy, jeśli Twoje dziecko poda pracownikom LOT swój wiek i zgłosi nam potrzebę uzyskania pomocy.

Jeżeli chcesz otrzymać pełną i dedykowaną opiekę personelu naziemnego oraz załogi w trakcie całej podróży i w sytuacji wystąpienia ewentualnych zakłóceń planowanego lotu, wykup usługę specjalnej asysty dla osób niepełnoletnich podróżujących bez opieki. Asysta zostanie zorganizowana analogicznie jak dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

 

Wymagane dokumenty

Jeśli Twoje dzieci podróżują samodzielnie, wydrukuj i wypełnij specjalny dokument, na podstawie którego uzupełnisz formularz otrzymany bezpośrednio przy odprawie biletowo-bagażowej.

Dziecko podróżuje bez opiekuna

Dzieci poniżej 14 roku życia, które podróżują samodzielnie, muszą przedstawić w check-in deklarację podpisaną przez obojga rodziców wydawaną przez każdy urząd policji we Włoszech.

Niepełnoletni pasażerowie, którzy podróżują samodzielnie muszą dysponować ważnym dokumentem. Jeśli podróżują z dowodem osobistym, a nie paszportem, powinny posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez ich rodziców lub przez rodzica biologicznego lub osobę, która sprawuje nad nimi władzę rodzicielską. Upoważnienie musi być poświadczone na dowolnym posterunku policji, żandarmerii (Guardia Civil), przez sąd, notariusza lub radę miejską po okazaniu książeczki rodzinnej lub aktu urodzenia. Formularz autoryzacji można znaleźć na stronie Guardia Civil.

Niepełnoletni pochodzący z krajów UE (w tym przypadku z 27 państw członkowskich UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) i którzy wjeżdżają do Hiszpanii z dowodem osobistym (zamiast paszportu) również potrzebują pisemnej zgody rodziców.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą podróżować samodzielnie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów, którzy zobowiązani są wypełnić dokument „POZWOLENIE NA OPUSZCZENIE PAŃSTWA”. 

Procedury w zakresie usługi są nieco inne niż w pozostałych portach, a mianowicie:

Berlin, Stuttgart, Hamburg – dziecko od stanowiska odprawy biletowo-bagażowej do stanowiska gate odprowadzane jest przez rodzica lub opiekuna.

Dusseldorf – dziecko od stanowiska odprawy biletowo-bagażowej do stanowiska gate odprowadzane jest przez rodzica lub opiekuna, natomiast jeśli rodzic lub opiekun nie wyraża takiej chęci, dziecko odprowadzane jest przez pracownika obsługi pasażerskiej, po zamknięciu odprawy biletowo bagażowej.

Monachium, Frankfurt – porty wyposażone są w stanowiska odprawy dzieci podróżujących bez opiekuna i za zapewnienie pełnej obsługi odpowiedzialny jest agent obsługi pasażerskiej. Może jednak się zdarzyć, że rodzic lub opiekun zostanie poproszony o odprowadzenie dziecka do gate.

Wiedeń – dziecko od stanowiska odprawy biletowo bagażowej do stanowiska gate odprowadzane jest przez rodzica lub opiekuna bądź przez pracownika obsługi pasażerskiej (w niektórych przypadkach dopiero po zamknięciu odprawy biletowo bagażowej).

Rodzic lub opiekun musi pozostać na lotnisku do odlotu samolotu.

Usługa nie jest dostępna dla dzieci będącymi obywatelami Republiki Mołdawii.