Towary nieakceptowane na pokładzie samolotów PLL LOT

avih-cargo

Niebezpieczne towary o wysokim ryzyku
Ograniczenia obowiązujące w zgodzie z klasyfikacją IATA DGR dla lotów pasażerskich:

 • Substancje i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym
 • Substancje i przedmioty, które stanowią zagrożenie rozrzutem, ale nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym
 • Substancje i przedmioty, które stwarzają zagrożenie pożarowe oraz niewielkie zagrożenie wybuchem lub niewielkim zagrożeniem rozrzutem (lub jedno i drugie)
 • Substancje i przedmioty, które nie stanowią znacznego zagrożenia; Jedynie niewielkie zagrożenie w przypadku zapłonu lub uruchomienia podczas transportu, przy czym wszelkie skutki w dużej mierze ograniczają się do opakowania
 • Bardzo niewrażliwe substancje, które stanowią zagrożenie masowym wybuchem
 • Wyjątkowo niewrażliwe przedmioty, które nie stanowią zagrożenia masowym wybuchem
 • Gazy toksyczne (z wyłączeniem aerozoli)
 •  Odczulone materiały wybuchowe
 • Odczulone materiały wybuchowe (substancje łatwopalne)
 • Toksyczne substancje z Packing Group I, z wyjątkiem przypadków transportu zgodnie z przepisami dotyczącymi dopuszczanej ilości
 • Substancje zakaźne z kategorii A i odpady medyczne z kategorii A
 • Broń wojenna
 • Amunicja

Zwierzęta żywe

 • Ptaki złapane w środowisku naturalnym
 • Ssaki naczelne przeznaczone do celów laboratoryjnych
 • Ciężarne ssaki, z wyjątkiem przypadków, gdy dostarczony zostanie certyfikat weterynaryjny potwierdzający, że zwierzę nadaje się do transportu
 • Zwierzęta o spłaszczonej budowie czaszki (np. psy i koty z krótkim nosem), z wyjątkiem przypadków, gdy zostaną spełnione warunki wymienione w "IATA Live Animals Regulations" (wydanie 49)
 • Rasy uważane za niebezpieczne, w tym Staffordshire Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, American Bully, Karabash/Kangal, Ovcharka Kaukaska, Rottweiler, Bullterrier i Majorca Dog, z wyjątkiem przypadków, gdy zostaną spełnione wymagania dotyczące kontenera CR82 (dotyczy także krzyżówek tych ras)
 • Zwierzęta skażone chorobami zakaźnymi
 • Gatunki zagrożone wymienione w załączniku I CITES, rozdział 6, z wyjątkiem przypadków, gdy zostaną spełnione warunki wymienione w "IATA Live Animals Regulations" w wydaniu 49
 • Małpy człekokształtne

Inne:

 • Trofea myśliwskie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED PLANOWANĄ WYSYŁKĄ, KAŻDY PRZYPADEK JEST ROZPATRYWANY INDYWIDUALNIE

dgr@lot.pl
cargoreception@lot.pl