Zarząd LOT-u

Michał Fijoł

Michał Fijoł

Prezes Zarządu

Menedżer z dużym międzynarodowym doświadczeniem.

Związany jest z PLL LOT od stycznia 2016 r. - najpierw jako Pełnomocnik Zarządu ds. handlowych, a od marca 2017 r. Członek Zarządu ds. handlowych.

Ukończył studia doktoranckie na kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej. Jako stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej oraz rządu austriackiego studiował również na Uniwersytecie w Osnabrück w Niemczech oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

W ciągu przeszło 10 lat kariery zawodowej pracował dla międzynarodowych gigantów medialnych: niemieckiego koncernu Axel Springer, szwajcarskiej spółki Ringier, francuskiego portalu Aufeminin.com oraz czołowego ogólnoeuropejskiego portalu rekrutacyjnego StepStone.

Ceniony ekspert branży cyfrowej, odpowiedzialny za rozwój biznesowy. Zarządzał kilkoma przedsięwzięciami z zakresu Internetu i technologii.

Katarzyna Piskorz

Katarzyna Piskorz

Członek Zarządu ds. korporacyjnych

Funkcję Członka Zarządu w PLL LOT pełni od 2019 roku. Doświadczona menedżerka w obszarze korporacyjnym. Przez 15 lat związana z Grupą PZU – największą instytucją finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie m.in. kierowała biurem pełniącym rolę centrum kompetencyjnego w zakresie funkcji korporacyjnych. Od 2017 roku Dyrektor Biura Zarządu w spółce PFR Nieruchomości (wcześniej BGK Nieruchomości), która zarządza aktywami dwóch funduszy inwestycyjnych oraz świadczy usługi operacyjne dla spółek celowych tych funduszy w ramach realizacji programu Mieszkanie Plus.

Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. Jest również absolwentką Uczelni Łazarskiego na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Studiowała także na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Prywatnie jest mamą Tadeusza. Miłośniczka narciarstwa, chętnie angażuje się w prace na rzecz innych osób.

Paweł Urbaniak

Paweł Urbaniak

Członek Zarządu ds. finansowo-ekonomicznych

Przed przejściem do branży lotniczej zdobył uznanie jako członek zarządu i dyrektor ds. finansowych w wiodących podmiotach prywatnych. Sprawował te funkcje między innymi w notowanych na GPW Gino Rossi SA czy Wittchen SA. W 2020 r. dołączył do LS Airport Service, pierwotnie w roli dyrektora do spraw finansowych, a następnie prezesa zarządu. Wśród jego osiągnięć wymienia się sprawne przeprowadzenie LSAS przez okres pandemii oraz zapewnienie niezakłóconych operacji lotniczych licznym przewoźnikom.

Ukończył  studia podyplomowe w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek  Zarządzanie Finansami i Opodatkowanie Przedsiębiorstw oraz  studia magisterskie  w Wyższej Szkole  Bankowości i Zarządzania, kierunek rachunkowość.

 

Dorota Dmuchowska

Dorota Dmuchowska

Członek Zarządu ds. operacyjnych

Związana z lotnictwem od 1995. Pełniła różne funkcje w obszarze operacyjnym, a w 2007 r. objęła stanowisko szefowej biura personelu pokładowego. Następnie powierzono jej stanowisko członka zarządu spółki LOT Crew, które sprawowała przez osiem lat. W 2021 r. objęła również stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych Polskiej Akademii Lotniczej.