Pies przewodnik

Mężczyzna i pies przewodnik zjeżdżają schodami ruchomymi

Pies asystujący/przewodnik:

 • jest przewożony w kabinie pasażerskiej bez dodatkowych opłat,
 • nie musi być umieszczony w transporterze,
 • nie ma ograniczenia wagowego,
 • musi być wyposażony w uprząż,
 • nie musi mieć założonego kagańca, lecz ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie go ze sobą,
 • powinien być zabezpieczony przed ewentualnym kontaktem z innymi pasażerami na pokładzie (np. trzymany na uprzęży).
 •  musi zmieścić się w przestrzeni fotela pasażera (w jego nogach), ponieważ z uwagi na  bezpieczeństwo, zabronione jest przewożenie psa na kolanach, w momencie, gdy włączona jest sygnalizacja: "zapiąć pasy".

Chcesz mieć zagwarantowaną przestrzeń dla swojego psa? Wykup dodatkowe miejsce obok, kontaktując się z infolinią Contact Center (Otwiera się w nowym oknie)

Akceptacja psa asystującego na naszych rejsach, w zależności od trasy podróży:

Uwaga! Od 1 sierpnia 2024 roku czasowo nie akceptujemy psów asystujących, na podróżach do USA. Zapoznaj się z ograniczeniami.

Zgodnie z amerykańską definicją, zwierzę asystujące to pies, niezależnie od rasy lub typu, który jest indywidualnie przeszkolony do wykonywania pracy lub zadań na rzecz osoby z niepełnosprawnością m.in. niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną, psychiatryczną, intelektualną lub inną niepełnosprawnością umysłową.

Dostępne rodzaje psów asystujących:

 • Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo
 • Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej
 • Pies sygnalizujący osoby z dysfunkcją słuchową
 • Pies sygnalizujący ataki choroby (np. cukrzyca, epilepsja)
 • Pies służb psychiatrycznych

Maksymalny limit psów na jednego pasażera:  2

Czy pies może być trenowany samodzielnie? TAK

Wymagane dokumenty:

Pasażer zobowiązany jest zgłosić przewóz psa asystującego oraz wysłać niezbędne dokumenty,  najpóźniej do 48 godzin przed pierwszym rejsem.

Gdzie wysłać dokumenty?  Wypełnione dokumenty dołącz do formularza kontaktowego asysty specjalnej (Otwiera się w nowym oknie)

*Świadome i umyślne składanie fałszywych, fikcyjnych lub wprowadzających w błąd oświadczeń na formularzu „Service Animal Air Transportation” lub „Service Animal Relief Attestation” w celu zapewnienia sobie usług dla niepełnosprawnych, zapewnionych zgodnie z przepisami amerykańskimi, jest przestępstwem.

Pies asystujący/przewodnik oznacza odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystującego osobie z dysfunkcją fizyczną, który ułatwia takiej osobie aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Dostępne rodzaje psów asystujących:

 • Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo
 • Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej
 • Pies sygnalizujący osoby z dysfunkcją słuchową
 • Pies sygnalizujący ataki choroby (np. cukrzyca, epilepsja)

Maksymalny limit psów na jednego pasażera:  1

Czy pies może być trenowany samodzielnie? NIE

Wymagane dokumenty:

 • Certyfikat potwierdzający wyszkolenie psa, wystawiony przez renomowany instytut szkoleniowy (certyfikaty potwierdzające samodzielny trening psa nie są akceptowane).

 • Zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych

 • Paszport zwierzęcia

 • Pisemne oświadczenie, że pies spełnia wymogi w zakresie podróżowania jako certyfikowany pies asystujący 

Pasażer zobowiązany jest zgłosić przewóz psa asystującego oraz wysłać niezbędne dokumenty,  najpóźniej do 48 godzin przed pierwszym rejsem.

Gdzie wysłać dokumenty?  Wypełnione dokumenty dołącz do formularza kontaktowego asysty specjalnej (Otwiera się w nowym oknie).

Uwaga: Ze względu na konieczność odbycia kwarantanny, Polskie Linie Lotnicze LOT nie akceptują przewozu psów asystujących na lotach do Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Pamiętaj, że pies asystujący dopuszczony do podróży w kabinie pasażerskiej :

 • Posłusznie reaguje na polecenia swojego właściciela oraz stosownie zachowuje się w miejscu publicznym,

 • Nie stwarza bezpośredniego lub pośredniego ryzyka dla życia i zdrowia współpasażerów,

 • Nie załatwia potrzeb fizjologicznych w kabinie pasażerskiej ani przy bramce (gate), chyba że następuje to w sposób niewywołujący ryzyka dla zdrowia ani problemów natury higienicznej,

 • Posiada niezbędne dokumenty, a jego właściciel dostarczył konieczne do podróży na tej trasie formularze.

Weryfikacja usługi przed odlotem:

Przewoźnik ma prawo do zadania dwóch pytań związanych z weryfikacją usługi psa asystującego:

 • Czy pies jest wytrenowany do asysty osoby z niepełnosprawnością?
 • Do jakich zadań i czynności pies jest przygotowany?

Odmowa transportu psa asystującego:

 Możemy odmówić transportu psa asystującego zgodnie z przepisami amerykańskiego DOT w następujących okolicznościach:

 1. Pies asystujący stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych.
 2. Pies asystujący przeszkadza w kabinie lub w strefie gate’u, lub jego zachowanie w samolocie lub na lotnisku wskazuje, że nie został przeszkolony, by zachowywać się właściwie w miejscach publicznych.
 3. Przewóz psa asystującego naruszałby mające zastosowanie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia amerykańskiego rządu federalnego, terytorium amerykańskiego lub rządu zagranicznego.
 4. Pasażer z niepełnosprawnością, chcący podróżować z psem asystującym w kabinie pasażerskiej, nie dostarczył wypełnionych odpowiednich formularzy, co może powodować opóźnienie rejsu.
 5. Pies asystujący, z uwagi na swoje rozmiary, nie mieści się w przestrzeni fotela pasażera, a brak jest możliwości ulokowania pasażera z psem w innym miejscu w samolocie. 

* Polskie Linie Lotnicze LOT zastrzegają sobie prawo do przeniesienia psa, który zachowuje się w sposób niestosowny, do luku bagażowego za dodatkową opłatą lub odmowy przewozu. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody oraz dodatkowe koszty wynikające z jego przewozu.

Wsparcie emocjonalne - ESAN

Zgodnie z przepisami Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych (DOT) zwierzęta wsparcia emocjonalnego nie są już klasyfikowane jako zwierzęta wspomagające, dlatego linie lotnicze LOT nie będą już używać tej kategorii. 

Zwierzęta, które nie są wyszkolonymi psami asystującymi/przewodnikami mogą być przewożone za opłatą na pokładzie samolotu (w ramach dozwolonego limitu ilościowego i wagowego), w odpowiednim transporterze lub w luku bagażowym.