Laboratorium PLL LOT S.A.

Świadczone usługi

Szybki rozwój transportu lotniczego, determinujący zwiększenie wykonywanych operacji lotniczych, a tym samym wzrost świadomości zagrożeń u przewoźników i właścicieli statków powietrznych, wymaga od uczestników rynku lotniczego dostępu do specjalistycznych badań oraz profesjonalnego sprzętu badawczego. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Dział Badań Chemicznych PLL LOT S.A. oferuje szeroką gamę usług laboratoryjnych dla branży lotniczej. Usługi obejmują spektrum badań analitycznych dla wszystkich typów statków powietrznych, także dla śmigłowców (helikopterów). Analiza laboratoryjna odbywa się zgodnie z „state-of-art”, próbka jest badana pod kątem możliwości wystąpienia określonych problemów. Doświadczony zespół jest zobowiązany do przekazywania dokładnych i wiarygodnych wyników badań.

W Laboratorium wykonywane są badania:

  • Fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody
  • Fizykochemiczne i mikrobiologiczne paliw
  • Fizykochemiczne olejów
  • Fizykochemiczne płynów hydraulicznych
  • Fizykochemiczne płynów odladzająco/zabezpieczających

Certyfikaty

Nasi klienci

Oprócz zaspokajania potrzeb PLL LOT S.A., Laboratorium świadczy usługi w zakresie badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych na zewnątrz. Przede wszystkim są to usługi dla:

  • Organizacji zajmujących się dystrybucją paliw lotniczych
  • Agentów handlingowych
  • Operatorów statków powietrznych
  • Laboratoriów i instytucji badawczych
  • Klientów nie związanych z branżą lotniczą