Jakość i Bezpieczeństwo

Portraits of workers in factory. Shallow DOF. Developed from RAW; retouched with special care and attention; Small amount of grain added for best final impression. 16 bit Adobe RGB color profile.

Biuro Jakości, Bezpieczeństwa Lotniczego i Ochrony Przewozów

Jako zespół ds. jakości i bezpieczeństwa lotniczego uczestniczymy w większości procesów operacyjnych realizowanych w PLL LOT. Jesteśmy zaangażowani m.in. w:

  • prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych audytów jakości;
  • prowadzenie inspekcji ochrony w portach lotniczych i u poddostawców usług;
  • badanie zdarzeń lotniczych i ciągłe monitorowanie zapisów z lotów.

Zadania, które realizujemy na co dzień to przede wszystkim praca w „terenie” - współpraca z innymi biurami, komórkami organizacyjnymi i ciągła wymiana doświadczeń.

Specyfika zadań daje nam możliwość angażowania się w bardzo dużą ilość procesów, przez co żaden dzień w Biurze Jakości, Bezpieczeństwa Lotniczego i Ochrony Przewozów nie jest podobny do dnia poprzedniego!