Kadry, Płace, Ubezpieczenia

praca w Dziale Kadr, Płac i Ubezpieczeń

Dział Kadr, Płac i Ubezpieczeń

Praca w kadrach – konkretna, monotonna, przewidywalna? To tylko pozory! W rzeczywistości każdy dzień wymaga od nas wychodzenia poza strefę komfortu i szukania nowych, nieoczekiwanych rozwiązań.  

Lista codziennych zadań w naszym Dziale robi wrażenie: przygotowujemy dokumentację dla nowych pracowników, prowadzimy akta osobowe, ewidencję urlopów długoterminowych, świadczeń rehabilitacyjnych, emerytur i rent, a także wydajemy i aktualizujemy inne dokumenty kadrowe (zaświadczenia w ramach stosunku pracy, legitymacje pracownicze, ubezpieczenia zdrowotne). Zajmujemy się również naliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek. To my rozliczamy czas pracy naszych kolegów i dbamy o wypłacanie pensji w terminie – spoczywa na nas duża odpowiedzialność!

praca w Dziale Systemów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych LOT

Dział Systemów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych

Tak, jak Dział Kadr, Płac i Ubezpieczeń, zajmujemy się ludzkim potencjałem firmy. Bierzemy udział w definiowaniu polityk płac w organizacji, wprowadzamy nowoczesne systemy motywacyjne, zarządzamy wynagrodzeniami i wynikami pracy w polityce HR, a także nadzorujemy prace nad świadczeniami pozapłacowym. Jednymi słowy - dbamy o komfort finansowy naszych pracowników!

Nasi specjaliści przygotowują raporty służące do monitorowania, analizy i oceny podejmowanych decyzji z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, a także biorą udział w planowaniu wynagrodzeń i budżetowaniu kosztów zatrudnienia. Analiza efektywności systemów motywacyjnych w organizacji również należy do naszych obowiązków, tak jak i dbanie o  procedury utrzymania systemów wynagradzania i naliczania premii zgodnie z obowiązującymi zasadami. I … to nie wszystko! Dodatkowo w Dziale Systemów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych realizujemy zadania polegające na monitorowaniu rynku benefitów pracowniczych i konkurencyjności ofert, a także zarządzamy budżetem nowych i już wprowadzonych świadczeń. Nie możemy narzekać na nudę!